Slik er heimebaserte tenester organisert

Einingsleiar for Heimebaserte tenester er Britt Sørensen Dalsgård, telefon 53 49 67 33 / 975 52 102.

Eininga er delt inn i tre geografisk avdelingar samt avdeling for fellesfunksjonar:

Avdeling Sentrum : avdelingsleiar Anne Grete Vik 53 49 67 36

Avdeling Nord : avdelingsleiar Kjellaug Øvrebø Johansen 53 40 31 67

Avdeling Vest : avdelingsleiar Gina Kittilsen 53 49 68 94

Avdeling for fellesfunksjonar : Karin A. Johansson Toft 53 49 67 81

Les meir om dei ulike tenestane me utfører nedanfor.

Tenestene vert utført etter vedtak som vert fatta av Tildelingskontoret i rådhuset. Spørsmål som gjelder tildeling av desse tenestene skal difor rettast til Tildelingskontoret.

Søknadsskjema finn du her.

Kontaktinformasjon Tildelingskontoret

Tlf. 53 49 66 00 e-post: Tildelingskontoret@stord.kommune.no