Tenestene vert utført etter vedtak, fatta av Tildelingskontoret

Dersom du ikkje er brukar av tenester, må du først søkja om ei teneste. Søknadsskjema for helse- og omsorgstenester finn du her.

Spørsmål som gjeld tildeling av teneste, skal rettast til Tildelingskontoret, tlf 53 49 66 00.

Les meir om dei ulike tenestene me utfører nedanfor.

Kontakt oss

Har du ein beskjed eller melding til heimetenesten som påverkar behandling og besøk, kan du nytte telefonen i telefontida, eller brukar DigiHelse - innbyggjardialog

Send dokument som inneheld sensitive personopplysingar via denne lenka

Du kan senda e-post til oss dersom den ikkje inneheld sensitiv informasjon

 

Einingsleiar heimebaserte tenester

Gina Kittilsen  telefon 53 49 67 33 / 975 52 169

Besøksadresse:

Lønningsåsen 1

5417 Stord

 

Avdeling nord

Vakttelefon 53 40 31 60 mellom klokka 11.00 - 17.00 kvar dag

Besøksadresse: 
Sævarhagen 53
5416 Stord

Avdelingsleiar Violetta Ivanauskienè, tlf. 53 40 31 67 / 967 58 425

 

Avdeling sentrum

Vakttelefon 53 49 67 31 mellom klokka 11.00 - 17.00 kvar dag

Besøksadresse:
Lønningsåsen 1
5417 Stord

Avdelingsleiar Anne Grete Vik, tlf. 53 49 67 36

 

Avdeling vest

Vakttelefon 53 49 68 90 mellom klokka 11.00 - 17.00 kvar dag

Besøksadresse:
Sæ 21
5417 Stord

Avdelingsleiar Solveig Laukhammer, tlf. 53 49 66 22

 

Avdeling demens

Vakttelefon 975 52 229 mellom klokka 11.00 - 17.00 kvar dag

Dagaktivitetstilbod: 53 40 31 69 / 975 52 174.

Besøksadresse:
Lønningsåsen 1
5417 Stord

Avdelingsleiar Renate Matre, tlf. 924 06 497 kontortid 08.00-1530

 

Telefontid har ikkje noko betydning for bruk av tryggleiksalarm. Tryggleiksalarmen vil kome fram til heimetenesta som før. 

Ved behov for akutt hjelp vert legevakttelefon 116117 nytta, elles medisinsk nødtelefon 113

 

Postadresse: postboks 304, 5402 Stord.