Kontakt oss / tilsette

Namn og funksjon

Kontaktinformasjon

Anne Lene Østvold Jordåen
Einingsleiar
Telefon
53 49 69 05 / 480 43 386
Herdis Elin Belsvik
Avdelingsleiar Stord kulturhus (inkl. kino og symjehall)
Telefon
53 49 69 58 / 975 52 213
Gareth Whittaker
Avdelingsleiar/ rektor Stord kulturskule
Telefon
53 49 69 05/ 415 40 917
Elin Mariboe
Avdelingsleiar Stord fokebibliotek
Telefon
53 49 69 73
Trond Leirvik Onarheim
Kulturrådgjevar/ festivalkoordinator
Telefon
53 49 69 59 / 911 01 239
Ragnhild Tveit
Kulturrådgjevar
Telefon
53 49 69 65 / 977 17 024
Aud Jorunn Mjånes
Fagansvarleg - Tilrettelagt fritid
Telefon
53 45 64 69 / 988 39 604

Margunn Hamre Vassdal
Leiar for Frivilligsentralen/ BUA

Kontor i Hamnegata 20 - 5411 Stord

Telefon
900 18 404
Stein Eldøy Rosland
Prosjektleiar Fritidskortet
Telefon
924 49 211

 

Her finn du tilsette i Stord folkebibliotek

Her finn du tilsette i Stord kulturhus, kino og symjehall

Her finn du tilsette i Stord kulturskule