brann-og-redning-tilsette copy

Naudnummer 110

Brann- og redningsberedskapen i kommunen er bygd opp rundt ei deltidsordning med fire vaktlag i ein fast turnus.
Me er hovudsakleg lokaliserte på Leirvik og i Sagvåg, men har og eit branndepot med frivillig mannskap på Huglo.

Saman med nabokommunane Bømlo, Fitjar og Sveio er Stord knytt til 110-sentralen i Stavanger.