Mål

Kulturopplevingar skal vera ein del av kvardagen til eldre og personar med bistandsbehov i Stord kommune.
Eldre og personar med bistandsbehov skal oppleva kunst og kultur på eit høgt profesjonelt nivå fleire gonger i året. Dette kan vera innan musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst, biletkunst/kunsthandverk og kulturhistorie. 

Målgruppe

Eldre  i Stord kommune, også dei eldre og rørslehemma som bur på institusjonar og eldresentra.

Organisering/koordinering

Realisering og utvikling av den kulturelle spaserstokken skjer i eit nært samarbeid mellom omsorgssektoren og Kulturtenester.

  • Ein representant frå eininga Kulturtenester og ein representant frå omsorgstenestene samarbeider om koordineringsansvaret.

Arrangementa er finansiert av statleg/fylkeskommunal tilskotsordning og kommunal finansiering.

Program for 2019

Her finn du program for 2019. Ikkje alt som gjeld hausten er klart enno, men vil bli oppdatert så snart det er klart.

Skjema for tilbod til den kulturelle spaserstokken

Her finn du skjema for tilbod til den kulturelle spaserstokken i Stord. Dette skjemaet skal nyttast for dei som ynskjer å gje tilbod om kunstnarlege tilbod gjennom den kulturelle spaserstokken i Stord kommune.