Kva er Den kulturelle spaserstokken?

Stord kommune ønskjer at kulturopplevingar skal vera ein del av kvardagen til eldre og personar med bistandsbehov. Gjennom arrangement i Den kulturelle spaserstokken kan denne gruppa få oppleva kunst og kultur på eit høgt profesjonelt nivå fleire gonger i året. 

Kven er målgruppa til Spaserstokken?

Tiltaka i Stord kommune rettar seg særskilt mot dei som har vanskar med å sjølve oppsøka kulturelle tilbod, som bebuarar på dei offentlege omsorgsinstitusjonane.

Korleis er Spaserstokken organisert?

Realisering og utvikling av den kulturelle spaserstokken skjer i eit nært samarbeid mellom omsorgssektoren og Eining for kultur. Ein representant frå Eining for kultur er ansvarleg for å koordinera og samarbeider med omsorgstenestene om programinnhaldet. Arrangementa er finansiert av fylkeskommunal tilskotsordning og kommunal finansiering.

Ønskjer du å vera utøvar i Spaserstokken?

Profesjonelle utøvarar kan levera kunstnarlege tilbod til Den kulturelle spaserstokken i Stord kommune via skjema under. Tilboda vil bli vurderte fortløpande. 

Skjema for tilbod til Den kulturelle spaserstokken i Stord kommune.