Telefon: 466 19 160

Telefontid: 08.00 - 15.00

Epost: familievernkontoret.stord@bufetat.no

Opningstid: 08.00 - 15.00

Ventetid og informasjon om familievernet

Dette kan dei hjelpe deg med:

  • Kurs og gruppeveiledning
  • Hjelp til parforholdet og familien
  • Veiledning til foreldre
  • Mekling og foreldresamarbeidsavtale (samværsavtale)

Postadresse:
Boks 70,
5401 Stord

Besøksadresse
Torget 10,
inngang Jens Hystadvei, Leirvik

www.bufdir.no/Familie/Kontor/Stord/