Med eDialog kan du enkelt senda brev og dokument til oss på ein trygg måte, også om dei inneheld personsensitive opplysingar og/eller er unnateke offentlegheit. Dokumenta må vera i pdf format.

 E-dialog - send sikker digital post til barnevernet i Stord, Fitjar og Bømlo (idporten.no)