Kontakt oss på nett

E-post: post@stord.kommune.no

eDialog - Sikker innsending av dokumenter til kommunen

Besøksadresse

Borggata 2
5417 Stord

Ope måndag til fredag 08.00 - 15.30

Post- og fakturaadresse

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord

Faktura skal primært sendast på EHF-format til organisasjonsnummeret vårt. Eventuelt pr. post til fakturaadresse dersom leverandøren ikkje kan senda elektronisk.

Organisasjonsnummer

939866914

Kontonummer

3201.23.04780

Kommunenummer

1221