Adressa er Borggata 7, og helsestasjonen ligg i 3. høgda.

4. dose føregår i Leirvikstova, Bandadalsplassen 3.

Ring vaksinetelefonen 480 78 895

  • Vaksineringa er gratis og frivillig
  • Ein skal ha to dosar med minimum 21 dagar mellom 1. og 2. dose. Ved første dose vert det avtalt tid for 2. dose
  • Dersom dei står på blodtynnande medisin, bør ein vente med dagsdosen til etter at dei har fått vaksinen. Dette gjeld ikkje Albyl E.
  • Ein må vera frisk ved frammøte det vil sei utan luftvegssymptom, hoste eller feber.

Koronavaksine på 1-2-3 på ulike språk 

Tilbod om 2. oppfriskningsdose (dose 4) til:

  • dei som er 65 år eller eldre 
  • dei som er 18-64 år med underliggande sjukdomar
  • ungdom 12-17 år med alvorleg grunnsjukdom
  • gravide i 2. og 3. semester 

Me nyttar Pfizer sin nye, oppdaterte vaksine til oppfriskings-vaksinasjon. Oppfriskingsdosen kan ein tidlegast få 4 månader etter siste vaksinedose.

Stad for vaksinasjon: kunsthallen i kulturhuset (kjellaretasjen)

 

Tidspunkt

28. september. 

For å unngå at for mange kjem samstundes, vert det frammøtetid etter kva månad ein er fødd i. Tidene gjeld alle dagane. 

For å unngå at for mange kjem samstundes, vert det frammøtetid etter kva månad du er fødd i. Tidene gjeld alle dagane. 
Januar og februar08.30
Mars og april09.30
Mai og juni10.30
Juli og august12.15
September og oktober13.15
November og desember14.15

 

Ved spørsmål, kontakt vaksinetelefonenen kl 08.00 - 15.30, tlf. 480 78 895

 

Sjå elles informasjon på heimesida til Folkehelseinstituttet www.fhi.no

Koronapass

På Helse Norge sine nettsider finn du all informasjon om koronapass, klikk her for å komma direkte til Helse Norge sine sider

Tal vaksinerte

 

Veke Totalt tal / % koronavaksinar Tal eller prosent personar er vaksinerte med to dosar Prosent personar er fullvaksinert med 3 dosar
per 25.02.22 92,8 %   71 %
per 17.02.22 92,8 %   70,2 %
per 10.02.22 92,8 %   69,7 %
per 03.02.22 92,8 %   68 %
per 27.01.22 92 %   62 %
per 20.01.22 91,9 %   56,1 %
per 13.01.22 91,7 %   48,5 %
per 12.12.21 91,2 % 88,3 %  
per 29.11.21 90,9 % 87,9 %  
per 14.11.21 90,5 % 87,2 %  
per 26.09.21 90 % 85 %  
per 19.09.21 89,7 % 83,5 %  
per 07.09.21 88,9 % 75,2 %  
32 18989 7439  
31 17646 6442  
30 16163 6151  
29 14823 6113  
28 13746 5904  
27 13122 5382  
26 12528 5101  
25 11700 4873  
24 10650 4548  
23 9918 4086  
22 9056 3360  
21 7736 2628  
20 6974 2112  
19 6260 1626  
18 5684 1436  
17 5210 1286  
16 4490 1280  
15 3872 1280  
14 3188 1088   
13 2720 884   
12 2384 794  
11 2144 792   
10 1916 768  
9 1732 678   
8 1486 490   
7 1081 291  
6 840 Alle aktuelle bebuarar ved sjukeheimar og omsorgsbustader er vaksinerte. Heimebaserte tenester vaksinerer vidare dei som ikkje kjem seg til vaksinestad.  

 

Folketal per årstal
Fødselsår Tal innbyggjarar
1942 108
1943 113
1944 143
1945 135
1946 183
1947 165
1948 163
1949 205
1950 161
1951 187
1952 200
1953 194
1954 169
1955 194