Send post til utvalet: Post@stord.kommune.no

Leiar: Gunnhild Hauge (H)
Nestleiar: Eva Herskedal Irgens (Frp)

Medlemmar

PartiNamnVara
Arbeidarpartiet (Ap)

Ulvar Akselsen
E-post: uakselsen@gmail.com, tlf. 906 62 813.

Susan Hassan Abdallah
E-post: susan.abdallah@stord.kommune.no, mobil: 998 91 377.

Inger Johanne Moe
E-post: i-jomo@online.no, tlf. 915 83 258.  

 1. Roy-Sverre Amundsen
 2. Petter Hovland Skimmeland
 3. Jannecke Fjeldtvedt
 4. Anders Aasheim
 5. Julia Wiland
Framstegspartiet

Eva Herskedal Irgens
E-post: irgensherskedaleva@yahoo.no, mobil: 412 12 189.

Remi Sjo
E-post: remisjo@hotmail.com, tlf. 948 45 161.

 1. Heidi Bolme, Rune Gerhardsen
 2. Marius Sjo
 3. Anja Montsko Austlid
Høgre

Gunnhild Hauge
E-post: dl362@peppes.no, tlf. 908 51 117.      

Christian Andre Balchen
E-post: christian.balchen@sklbb.no, mobil: 976 58 448. 

 1. Linda Grundtvig
 2. Madelaine Agdestein Børtveit
 3. Magne Bjelland
 4. Svein Grutle
Kristeleg Folkeparti (KrF) og Venstre (V)

Ingeborg Hageberg (KrF)
E-post: ihageberg@gmail.com, tlf. 911 57 316.

Knut Eide Løkhammer (V)
E-post: klokhammer@gmail.com, tlf. 930 32 364.

 1. Ann Kristin Vasslid Hatlevik (V)
 2. Sara Brosvik (KrF)
 3. Alaa Al Shaer (V)
 4. Dag Ove Fauskanger (Krf)
Senterpartiet (Sp) og Industri og Næringspartiet (INP)Marius Filtvedt Van Gool (INP)
E-post: mfiltvedt@gmail.com, tlf. 410 46 824.    
 1. Nancy Johanne Aasheim (Sp)
 2. Morten Rokkones Nordeide (INP)
 3. Silje Vatna (UA)
Sosialistisk Venstreparti (SV) og Raudt (R)Tore Blokhus (SV)
E-post: tore.blokhus@stord.kommune.no, mobil: 922 31 854.
 1. Ida Koppang (R)
 2. Atle Hansen (SV)
 3. Mohamed Kallel (R)

Arbeidsområder til RHO

 • Helse- og omsorgstenesta, sosialtenesta, folkehelse
 • Helse- og rusmiddelvern
 • Omsorg for eldre og funksjonshemma
 • Bustadpolitikk/bustadspørsmål
 • Sektorplanar, inkludert kommunedelplan

Velferdsutvalet for rehabilitering, helse og omsorg

Velferdsutvalet har som føremål å sjå etter at brukarane opplever å få forsvarleg behandling og omsorg. Vidare skal utvalet sjå etter at brukarane opplever å bli handsama omsynsfullt og med respekt for sin integritet. Utvalet skal vera merksam på alle tilhøve som kan ha innverknad på brukaren si utvikling, trivsel og velferd. 

Tenestestader

 • Eining Stord sjukeheim, herunder alle avdelingar, utanom avd. natt
 • Eining Knutsaåsen, herunder alle avdelingar
 • Eining for aktivitet og rehabilitering, herunder alle avdelingar
 • Eining for habilitering, herunder Avdeling Sæbø gard
 • Eining for Psykisk helse og rus, herunder avdeling Dagsenter

Retningslinjer for velferdsutvalet (pdf)