Møteinnkallingar og protokollar til Utval for rehabilitering, helse og omsorg

Send post til utvalet: Post@stord.kommune.no

Medlemer valperioden 2019-2023

Leiar: Tarjei Haga (Ap)
Nestleiar: Susan Abdallah (Ap)

AP, Sp, KrF, SV, MDG, Raudt

Tarjei Haga (Ap), e-post: tarjei.haga@gmail.com, mobil: 415 11 549
Susan Abdallah (Ap), e-post: susan.abdallah@stord.kommune.no, mobil: 998 91 377
Inger Johanne Moe (Ap), e-post: i-jomo@online.no, mobil: 915 83 258
Guro Kristi Holmberg (Sp), e-post: guro.kh@live.com, mobil: 959 47 256
Sunniva H. Sande (Sp), e-post: sunniva.hovland@gmail.com, mobil: 993 31 679
Dag Ove Fauskanger (KrF), e-post: dag.o.fauskanger@sklbb.no, mobil: 957 48 292
Tore R. Blokhus (Raudt), e-post: tore.blokhus@stord.kommune.no, mobil: 922 31 854

Vara: Atle Hansen (SV), Roy Sverre Amundsen (Ap), Øystein Huglen (Sp), Anett H. Stokken (Ap), Magne Andresen (KrF), Britt Dagmar Reksnes (Ap), Per Geir Vatna (Sp), Rose Maiken Flatmo (Raudt) og William B. Larsen (MDG).

H

Reidun Stavland (H), e-post: reidun.stavland@hvl.no, mobil: 913 65 901
Christian Andre Balchen, e-post: christian.balchen@sklbb.no, mobil: 976 58 448

Vara: Magne Heimvik, Mai Britt Hellesund, Thomas Danielsen, Inga Lothe og Sunniva G. Framnes.

FrP

Odd Ståle Larsen, e-post: ost.larsen@hotmail.com, mobil: 976 57 943
Eva H. Irgens, e-post: irgensherskedaleva@yahoo.no, mobil: 412 12 189

Vara: Marte T. Djuvsland, Tor Magne Albretsen, Linda Grundtvig (H), Sigbjørn Framnes og Nils Gunnar Waage.

 

Arbeidsområdet til Utval for rehabilitering, helse og omsorg

  • Helse- og omsorgstenesta, sosialtenesta, folkehelse
  • Helse- og rusmiddelvern
  • Omsorg for eldre og funksjonshemma
  • Bustadpolitikk/bustadspørsmål
  • Sektorplanar, inkludert kommunedelplan