Møteinnkallingar og protokollar til Utval for rehabilitering, helse og omsorg

Send post til utvalet: Post@stord.kommune.no

Leiar: Gunnhild Hauge (H)
Nestleiar: Eva Herskedal Irgens (Frp)

Medlemmar

Høgre (H)

Vara: Linda Grundtvig, Madelaine Agdestein Børtveit, Magne Bjelland og Svein Grutle.

Framstegspartiet (Frp)

Vara: Heidi Bolme, Rune Gerhardsen, Marius Sjo og Anja Montsko Austlid.

Kristeleg Folkeparti (KrF) og Venstre (V)

  • Ingeborg Hageberg (KrF), e-post: ihageberg@gmail.com, tlf. 911 57 316.
  • Knut Eide Løkhammer (V), tlf. 930 32 364 

Vara:  Ann Kristin Vasslid Hatlevik, Sara Brosvik (KrF), Alaa Al Shaer og Dag Ove Fauskanger.

Arbeidarpartiet (Ap)

Vara: Roy-Sverre Amundsen, Petter Hovland Skimmeland, Jannecke Fjeldtvedt, Anders Aasheim og Julia Wiland.

Sosialistisk Venstreparti (SV) og Raudt (R)

Vara: Ida Koppang (R), Atle Hansen (SV) og Mohamed Kallel (R).

Senterpartiet (Sp) og Industri og Næringspartiet (INP)

Vara: Nancy Johanne Aasheim (Sp), Morten Rokkones Nordeide (INP) og Silje Vatna (UA).

Arbeidsområdet til Utval for rehabilitering, helse og omsorg

  • Helse- og omsorgstenesta, sosialtenesta, folkehelse
  • Helse- og rusmiddelvern
  • Omsorg for eldre og funksjonshemma
  • Bustadpolitikk/bustadspørsmål
  • Sektorplanar, inkludert kommunedelplan