Send post til utvalet: Post@stord.kommune.no

Leiar: Geir Angeltveit (V)
Nestleiar: Anne Kristin Aaseth (H)

Medlemmar

PartinamnVara
Arbeidarpartiet (Ap)

Inger Christin Hystad Barane
E-post: ingerchristin@icloud.com

Per Jan Ingebrigtsen
E-post: pjin@broadpark.no, tlf. 951 35 989

Constanse Leth Iversen
E-post: Constanse.iversen@outlook.com, tlf. 920 39 808

 1. Narider Singh
 2. Asbjørg Hovland Verpelstad
 3. Jostein Bertin Øgård
 4. Julia Wiland
 5. Asle Ragnar Dahl
Framstegspartiet (Frp)

Fredrik Mettälä
E-post: fredrik.mettala@fpu.no, tlf. 466 10 157

Marius Sjo
E-post: marius.sjo@gmail.com

 1. Kristine Salomonsen
 2. Remi Sjo
 3. Eva Herskedal Irgens
 4. Anders Hansen
Høgre (H)

Anne Kristin Aaseth
E-post: anne.kristin46@gmail.com, tlf. 416 81 108

Solveig Hetleflåt
E-post: Solveighetleflaat@gmail.com, tlf. 481 45 829 

 1. Madelaine Agdestein Børtveit
 2. Tone Bergsvåg
 3. Thomas Danielsen
 4. Per Audun Halleraker
Kristeleg Folkeparti (KrF) og Venstre (V)

Geir Angeltveit (V)
E-post: Angeltveit88@gmail.com, tlf. 404 01 753

Gunnhild Hystad (KrF)
E-post: Gunnhild.Hystad@stord.kommune.no 

 1. Ann Kristin Vasslid Hatlevik(V)
 2. Karl Næs (KrF)
 3. Alaa Al Shaer (V)
 4. Dag Ove Fauskanger (KrF)
Senterpartiet (Sp) og Industri og Næringspartiet (INP)Per Morten Kannelønning (INP)
E-post: permkanne@icloud.com tlf. 472 63 361
 1. Silje Vatna (UA)
 2. Frode Edgar Karlsen (UA)
 3. Esther Aasen Bjelland (Sp)
Sosialistisk Venstreparti (SV) og Raudt (R)Jane Jünger (SV)
E-post: janebanan@gmail.com, tlf. 412 55 893
 1. Hannah Belsvik Hansen (SV)
 2. Karl Joachim Svendsen (R)
 3. Ida Koppang (R)

Arbeidsområde for OKU

 • Barnevern
 • Barnehage
 • Grunnskule, skulefritidsordning
 • Pedagogisk-/psykologisk teneste
 • Vaksenopplæring
 • Fritidsklubbar
 • Kulturskule
 • Saker om samordning av lokale kriminalitetsførebyggjande tiltak (SLT)
 • Spørsmål om barn sine oppvekstvilkår
 • Sektorplanar, inkludert kommunedelplan
 • Allment kulturarbeid, herunder å vedta reglar for tildeling av kulturmidlar
 • Bibliotek
 • Kinodrift
 • Sport, idrett, friluftsliv og nærmiljø
 • Frivillig organisajonsliv