Digitale plandata kan du kjøpa ved å senda e-post til regulering, byggesak og oppmåling med opplysing om kva plan det gjeld og kva format du ynskjer. Hugs fakturaadresse og evtentuelt refransenummer. 

Prisar

  • Digitale planar i Euref-koordinatar (sosi-, dxf-, eller dwg-format) - per plan: kr 412,-
  • Digitale planar i NGO-koordinatar - vert tilrettelagt for transformasjon til Euref og fakturert etter medgått tid. Minstegebyr: 2 timar à kr 825,-

Prisane er eks. mva.