Digitale plandata kan du kjøpa ved å senda e-post til regulering, byggesak og oppmåling med opplysing om kva plan det gjeld og kva format du ynskjer. Hugs fakturaadresse og evtentuelt refransenummer. 

Betalingssatsar er å finna her