På Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger (UiS) sine nettsider kan ein finna ulike kompetanseutviklingspakkar som barnehagane og skulane kan nytta i arbeid med inkluderande læringsmiljø. Stord kommune var med i prosjektet/ nettverket "språkkommune" fram til sommaren 2019. 

Det viktige arbeidet med språk fortset fordi om språkkommune-deltakinga er avslutta. I ny overordna del til læreplanverket kan me lesa under identitet og kulturelt mangfald at "Opplæringen skal sikre at elevene blir trygge språkbrukere, at de utvikler sin språklige identitet, og at de kan bruke språk for å tenke, skape mening, kommunisere og knytte bånd til andre. Språk gir oss tilhørighet og kulturell bevissthet." I språkkommunearbeidet vart det utarbeidd ein språkplan for heile kommunen; ein del for barnehage og ein for grunnskule.

Skulebibliotekplan for grunnskulane i Stord 2021-2025

Språkplan for grunnskulane i Stord

Språkløyper

Strategidokument for språkløyper

Strategidokument for språkkommunen Stord