Arrangement på torget 2024:

  • Nasjonaldagen 17. mai
  • Handballfestivalen 18. mai (ikkje stadfesta)
  • Folk i sentrum torsdag 6. juni klokka 16:00–18:00 og heile laurdag 8. juni
    Faste torghandlarar som har ope på dagtid laurdag 8. juni treng ikkje flytte. Andre som vil ha salsboder/stand kan registrere seg på nettsida til Folk i sentrum (etter nyttår).
  • Food Truck festival 23.–25. august, med Streetfood Norway

Til oversikt over gebyr for torgleige.

Nye retningsliner og søknadsskjema er under utarbeiding.