Føremål

Utval for oppvekst og kultur nemner opp ei målprisnemnd med to representantar frå Stord mållag og to representantar for komiteen. Målprisnemnda vert oppnemnd for ein valbolk. Kulturtenester er sekretær for nemnda.

Målprisnemnda syt for å få inn framlegg til kandidatar og innstiller til utvalet for oppvekst og kultur som gjer vedtak.

Framlegg til kandidat

Skjema for å føreslå kandidat. 

Frist for å føreslå kandidat er 15. september.

Tidlegare prisvinnarar

2023 - Gamle Fengselet Kulturhotell
2022 - Åtgaum bistro
2021 - Atle Hansen
2020 - Nettsida Framtida.no
2019 - SKL (Sunnhordland kraftlag)
2018 - Stord hotell
2017 - Brilleriet
2016 - Maritime Clean Tech
2015 - Podlen Verkstad AS
2014 - Akvator AS
2013 - Byrået
2012 - Sunnhordland Museum
2011 - Kværner Stord 
2010 - Almås Hotell
2009 - Hovland Elektro
2008 - Intersport Sykkel og Sport v/ Stein Braathen
2007 - Advokatane i Borgen AS, Advokatane Sydnes og Neset AS, Advokat Haldor Tveit og advokat Audvald Kvamme
2006 - Amfi senter Stord 
2005 - Galleri Giga
2004 - Fylkesnes Bil AS
2003 - Fengselet Mat og Vinkjellar
2002 - Bladet Sunnhordland
2001 - Stord lufthamn
2000 - Sport Treff Stord
1999 - HSD avd. Stord
1998 - Stord turn- og idrettslag
1997 - Jackpot v/ Finn Nitter 
1996 - Ikkje delt ut 
1995 - Sunnhordland Interkommunale miljøverk (SIM)
1994 - Sparebanken Vest, avd. Stord 
1993 - Valvatne Trelast
1992 - Bakeriet Frugård