Send post til utvalet: Post@stord.kommune.no

Leiar: ordførar Sigbjørn Framnes (Frp)
Nestleiar: Hilde Hauglid (SV)

nr.Namn på medlemPersonleg vara
1.Ordførar Sigbjørn Framnes (Frp)Gaute Epland (Ap)
2.Christian Andre Balchen (H)Øyvind Kyvik (H)
3.Hilde Hauglid (SV)Nancy Aasheim (Sp)  
Medlemer i den Særskilde klagenemnda 2019-2023

Om nemnda

Reglementet til Stord kommune seier at klagenemnda skal ha tre representantar, ordførar og to av kommunestyret sine medlemer. Kommunestyret vel leiar og nestleiar.

Det skal nemnast opp tre representantar og begge kjønn skal vera representert.

Reglement for Den særskilde klagenemda finn du i politisk reglement og retningsliner side 28.