Send post til utvalet: Post@stord.kommune.no

Medlemmar

Leiar: Reinert Svanberg (Frp)
Nestleiar: Tom Knudsen

PartiNamnVaramedlemmar
Arbeidarpartiet (AP)

Roger Sæverud Sagvåg
E-post: roger.saeverud.sagvag@akersolutions.com, tlf. 952 88 492

Tore Hatlevik
E-post: tha@stord.kommune.no, tlf. 982 69 900

Asbjørg Hovland Verpelstad
E-post: Asbjorg.Hovland.Verpelstad@stord.kommune.no     

 1. Jostein Bertin Øgård
 2. Asle Ragnar Dahl
 3. Inger Johanne Moe
 4. Jannecke Fjeldtvedt
 5. Narinder Singh
Framstegspartiet (Frp)

Reinert Svanberg
E-post: reinert.svanberg@gmail.com, tlf. 975 02 932

Mari-Ann Tveita
E-post: matveita@online.no, tlf. 415 24 301

 1. Rune Gerhardsen
 2. Fredrik Mettälä
 3. Heidi Bolme
 4. Anja Montsko Austlid
Høgre (H) 

Tom Knudsen
E-post: tomknuds@online.no, tlf. 908 30 688

Mai Britt Hellesund
E-post: maibhelle@gmail.com

 1. Magne Bjelland
 2. Thomas Danielsen
 3. Solveig Hetleflåt
 4. Linda Grundtvig
Kristeleg Folkeparti (KrF) og Venstre (V)

Karl Næs
E-post: karl.naes@sklbb.no, tlf. 975 56 069

Guro Betten
E-post: guro.betten@gmail.com, tlf. 454 63 175

 1. Leif Steinar Alfsvåg (KrF)
 2. Sara Brosvik (KrF)
 3. Ingeborg Hageberg (KrF)
 4. Geir Angeltveit (V)
Senterpartiet (Sp) og Industri og Næringspartiet (INP)Tor Olav Blekenberg (Sp)
E-post: toblekenberg@hotmail.com, tlf. 905 49 806  
 1. Mathias Pedersen Nesse (INP)
 2. Jakob Bjelland (Sp)
 3. Esther Aasen Bjelland (Sp)
Sosialistisk Venstreparti (SV) og Raudt (R)Mohamed Kallel
E-post: mbkallel@gmail.com, tlf. 982 99 334
 1. Kjellbjørg Lunde (SV)
 2. Ida Koppang (R)
 3. Jane Jünger (SV)

Barnerepresentant

Folkehelsekoordinator Tove Vikanes Agdestein

Arbeidsområde for BUT

 • Hamnesaker
 • Teknisk/fagleg godkjenning av planar for idrettsanlegg ved søknad om statleg stønad (spelemidlar) og ferdiggodkjenning av anlegg
 • Tekniske tenester, herunder også vatn- og avlaup, sektorplanar, inkludert kommunedelplan
 • Kultur- og bygningsvern
 • Fastsetjing av stad- og vegnamn og skrivemåte m.m.