Sjølvbetjeningsautomat
Til venstre: sjølvbetjeningsautomat på Nysæter. Foto: Runa Nordahl. Til høgre: Sjølvbetjeningsautomat på hovudbiblioteket i Leirvik. Foto: Lenora R. S. Gjerde

Biblioteket har sjølvbetjent innlogging og utlånsmaskin, slik at du kan bruka biblioteket og når det er ubetjent.

Alle lånarar over 18 år kan få tilgang til biblioteket med lånekort når det er ubetjent. Kom innom biblioteket, så hjelper me deg til å få tilgang til sjølvbetjent bibliotek.

Har du fått tilgang til biblioteket med lånekort og PIN-kode, kan du nytta både hovudbiblioteket og Nysæter filial når ubetjent.

For å kunne bruka biblioteket når det er ubetjent, må du snakka med personalet i skranken for å få tilgang. Samstundes får du ei PIN-kode til bruk ved dørlåsen. Hugs å ta med lånekortet anten fysisk eller på Bibliofil-appen.

Når biblioteket er ubetjent må du bruka dei sjølvbetjente utlån- og innleveringsautomatane. Tinga media hentar du i hentehylla. 

Dørlås på hovudbiblioteket i Leirvik. Foto: Lenora R. S. Gjerde
Dørlås på hovudbiblioteket i Leirvik. Foto: Lenora R. S. Gjerde

Hovudbiblioteket i Leirvik

Tilgang til hovudbiblioteket med lånekort er måndag 12.00-20.00, tysdag til fredag frå 09:00 - 20:00, laurdag 15:00 - 16:30 og søndag 15:00 - 20:00.

 

Dørlås på Nysæter filial. Foto: Runa Nordahl
Dørlås på Nysæter filial. Foto: Runa Nordahl

Nysæter filial og kombinasjonsbibliotek

Tilgang til Nysæter filial med lånekort er måndag, onsdag, torsdag og fredag frå 15:00 - 20:00, og tysdag frå kl. 18:00 - 20:00.