Kva kan du søkja tilskot til?

Du finn både private og offentlege tilskotsordningar i portalen, og det er mogleg å sortera på ulike kategoriar slik at du finn ei ordning som passar for din organisasjon.

Kven kan søkja?

Lag og organisasjonar i Stord kommune kan bruka portalen. Søk opp Stord kommune og klikk på "Lag og foreninger i Stord". Her kan du registrera organisasjonen din og få tilgang til portalen.

Krav til søkjar

Søkjar må vera ideell lag eller organisasjon med adresse i Stord kommune. Inntil 3 personar per lag kan få tilgang.

Lenke til Tilskotsportalen