Tilsette

NamnTittel

Jan Ove Anthun

53 49 68 45 / 975 52 053

jan.ove.anthun@stord.kommune.no

Brannsjef

Frode Lillerud

975 52 052

frode.lillerud@stord.kommune.no

Varabrannsjef og beredskapsleiar

Cato Klubben

53 49 68 47 / 975 52 056

cato.r.klubben@stord.kommune.no

Branninspektør

Ragnhild Vad

53 49 68 42 / 481 58 582

ragnhild.vad@stord.kommune.no

Leiar førebyggjande avdeling

Hildegunn Gram

959 63 099

hildegunn.gram@stord.kommune.no

Feiar / brannførebyggjar
Christopher KalveFeiar / brannførebyggjar
Børge Helland NesbøFeiar / brannførebyggjar