Brann- og redningsberedskapen i kommunen består av dagkasernert vakt innanfor ordinær arbeidstid, samt ei deltidsordning med fire faste vaktlag i ein fast turnus på ettermiddag, kveld og helg.

Me er hovudsakleg lokaliserte på Leirvik, men har og eit branndepot med frivillig mannskap på Huglo.

Saman med nabokommunane Bømlo, Fitjar og Sveio er Stord knytt til 110-sentralen i Stavanger.