Nemnd for eldsjelprisen

Vald i utval for oppvekst og kultur 12.12.2023

Representantar 

Constanse L. Iversen (Ap)

Solveig Hetleflåt (H)

Vara: Per Morten Kannelønning (INP) og Gunnhild Hystad (KrF)

Kyrkjelege Fellesråd

Vald i kommunestyret 30.11.23. 

Representant: Tom Knudsen(H)

Vara: Nancy Aasheim (Sp)

Målprisnemnda

Vald i utval for oppvekst og kultur 12.12.2023

Representantar

Fredrik Mettälä (Frp)

Inger Christin H. Barane (Ap)

Vara: Marius Sjo (Frp) og Constanse L. Iversen (Ap)

 

Kandidatar frå Stord mållag: 

Kunstordninga

Vald i kommunestyret 30.11.2023. 

Leiar: Reinert Svanberg (Frp)

RepresentantarVararepresentantar
Reinert Svanberg (Frp)Tom Knudsen (H)
Geir Angeltveit (V)Mait Britt Hellesund (H)
Hannah Belsvik Hansen (SV)Per Jan Ingebrigtsen (Ap)

Reglement for kunstordninga

Samarbeidsutvala til barnehagane

Vald i utval for oppvekst og kultur 14.11.23

BarnehageRepresentantVara
Furuly barnehageSolveig Hetleflåt (H)Marius Sjo (Frp)
Skogatufto barnehageJane Jünger (SV)Solveig Hetleflåt (H)
Sagvåg bgh avd. NysæterPer Morten Kannelønning (INP)Jane Jünger (SV)
Sagvåg bgh avd. TjødnalioFredrik Mettälä (Frp)Gunnhild Hystad (Krf)
Trodlahaugen barnehagePer Jan Ingebrigtsen (Ap)Constanse Leth Iversen (Ap)

Samarbeidsutvala til grunnskulane

Vald i utval for oppvekst og kultur 14.11.23,  og endring i utval for oppvekst og kultur 13.02.24

SkuleRepresentantVara
Hystad skuleGunnhild Hystad (Krf)Inger Christin Hystad Barane (Ap)
Langeland skuleFredrik Mettälä (Frp)Per Jan Ingebrigtsen (Ap)
Leirvik skuleSolveig Hetleflåt (H)Julia Wiland (Ap)
Litlabø skuleInger Christin Hystad Barane (Ap)Gunnhild Hystad (Krf)
Rommetveit skuleMarius Sjo (Frp)Jane Jünger (SV)
Sagvåg skuleAnne Kristin Aaseth (H)Constanse Leth Iversen (Ap)
Tjødnalio skuleSolveig Hetleflåt (H)Fredrik Mettälä (Frp)
Nordbygdo ungdomsskuleConstanse Leth Iversen (Ap)Anne Kristin Aaseth (H)
Nysæter ungdomsskuleMarius Sjo (Frp)Anne Kristin Aaseth (H)
Stord ungdomsskulePer Morten Kannelønning (INP)Marius Sjo (Frp)

     

Venskap Stord - Comalapa

Vald i utval for oppvekst og kultur 12.12.2023

Representant: Solveig Hetleflåt (H)

Vara: Nancy Aasheim (Sp)

Representanten vert valt for 2 år.

Velferdsutvalet for rehabilitering, helse og omsorg

Vald i utval for rehabilitering, helse og omsorg 13.12.2023

Medlemmar 

Christian Andrè Balchen (H)

Knut Eide Løkhammer (V)

Inger Johanne Moe (Ap)

Vara: Linda Grundtvig (H) og Ulvar Akselsen (Ap)

Retningslinjer for velferdsutvalet for rehabilitering, helse og omsorg (pdf)

Kommunenes sentralforbund (KS) - fylkesmøte

Vald i kommunstyret 19.10.23.

Faste delegatarVaradelegatar
Sigbjørn Framnes (Frp)

Anja Austlid (Frp)

Geir Angeltveit (V)

Øyvind Kyvik (H)

Inga Lothe (H)

Dag Ove Fauskanger (KrF)

Trude Aamot (Ap)Gaute Straume Epland (Ap)

 

Stord maritime museum

Vald i utval for oppvekst og kultur 12.12.2023 

Styrerepresentant:  Per Jan Ingebrigtsen (Ap)

Vara: Magne Bjelland (H)

A/L Litlabø-Sagvåg samfunnshus

Vald i kommunestyret 30.11.23. 

Representantar

Mohamed Kallel (R)

Øyvind Kyvik (H)

Guro Betten (V)

Nancy Aasheim (Sp)

Vara: Reinert Svanberg (Frp), Jostein Øgård (Ap) og Solveig Hetleflåt (H).

Aksjeselskap

Når det gjeld representasjon på generalforsamling i aksjeselskap, så er ordførar (eller den han/ho peikar ut) medlem og varaordførar varamedlem.