På sida Aktivitet for alle finn du lag og organisasjonar som tilbyr fritidsaktivitetar i Bømlo, Fitjar og Stord.

På sida Foreninger på Stord finn du ulike lag og organisasjonar på Stord.

Elles har Eining for kultur ei lag- og foreiningsoversikt her (pdf-fil). Merk at ein del av informasjonen her er utdatert, men den gjev ei historisk oversikt. Ser du noko som manglar eller ikkje stemmer så kan du melda inn via dette skjemaet.