Sjå oversikt over lag- og foreiningar her:

Meld inn nyoppføringar og oppdateringar på e-post til Sylve Rusten.

Ta med:

Namn på foreining
Leiar
Adresse
Telefon
E-post

 

På sida Aktivitet for alle finn du oversikt over lag og organisasjonar som tilbyr fritidsaktivitetar i Bømlo, Fitjar og Stord.