Føremål

Reinert Agdesteins minnefond er eit fond for å utvikla og dyktiggjera unge dirigentar og sangarar/musikarar i Stord Kommune, ved å gje desse stipend. 

Kva kan du søkja om tilskot til?

Du kan søkja om tilskot til utviklingsføremål/ prosjekt for din eigen kunstnarlege aktivitet. 

Kven kan søkja?

Alle musikalske utøvarar med tilknytning til Stord kan søkja tilskot gjennom ordninga.

Krav til søknaden

Søknaden skal innehalda:

  • CV og omtale av kunstnarleg aktivitet.
  • Plan for kva stipendet skal brukast til.
  • Dersom du får stipend må du levera ein rapport som skildrar kva midlane har vore brukte til og kva lærdom du eventuelt har fått gjennom stipendet.