Avvik på tenesteavtalar

Trygve Dahl, rådgjevar helse og omsorg

Epost: trygve.dahl@stord.kommune.no

tlf .53 49 69 10

Postadresse: Postboks 304, 5402 Stord

Barn som pårørande

Betre tverrfagleg innsats (BTI)

Birthe Blokhus
Tlf 53 49 67 49 / 920 64 415
E-post: birthe.blokhus@stord.kommune.no

 

Beredskapsansvarleg

Kommunalsjef Knut Johannes Gram

Tlf 53 49 66 68 / 975 52 011
E-post: Knut.Johannes.Gram@stord.kommune.no

Frisklivssentral LMS tilbod

Frisklivssentralen 

Anna Aas Eriksen
Telefon 911 92 682
E-post: anna.aas.eriksen@stord.kommune.no

Fysio- og ergoterapitjenesten

Eining for aktivitet og re/habilitering

Dagtid:

  • Kommunal ergoterapi og fysioterapi
  • Basseng
  • Hjelpemiddel
  • Avdeling for døgnrehabilitering

Sentralbord Stord kommune tlf 53 49 66 00

Kveldstid:

Avdeling for døgnrehabilitering

Vakttelefon 53 49 67 24/20/21

Einingsleiar Kristin Steinsland 416 94 266

Heimebaserte tenester

Kontortid:

Sentralbord Stord kommune: 53 49 66 00
Sentralbord Heimebaserte tenester: 53 49 67 30
Epost: heimebaserte.tenester@stord.kommune.no

Einingsleiar Britt Sørensen Dalsgård: 53 49 67 33
Epost: britt.dalsgaard@stord.kommune.no

Avdeling nord:

Avdelingssjukepleiar Gerd Langeland 53 40 31 67 (kontortid)
Epost: gerd.langeland@stord.kommune.no
Etter kontortid: Vakttelefon: 975 52 2 16

 

Avdeling sentrum:

Avdelingssjukepleiar Mona Lothe 53 49 67 36 (kontortid)
Epost: anne.grete.vik@stord.kommune.no
Etter kontortid: Vakttelefon: 975 52 219

Avdeling vest:

Avdelingssjukepleiar Gina Kittilsen 53 49 6894 (kontortid)
Epost: gina.kittilsen@stord.kommune.no
Etter kontortid: Vakttelefon: 975 52 217

Avdeling for fellestenester

Karin A. Johansson 53 49 67 81
E-post: Karin.Johansson.Toft@stord.kommune.no 

Helsestasjon

Førebyggande Skule- og helsestasjonsteneste

Leiande helsesøster Sigrun Helland

Tlf 53 49 66 84 og 957 76 434 (dette nummeret gjeld også kveldstid for Helsestasjon for ungdom)
Epost: sigrun.helland@stord.kommune.no

Postadresse: Postboks 323, 5402 Stord

Informasjonsansvarleg i kommunen

Trygve Dahl, rådgjevar helse og omsorg

E-post: trygve.dahl@stord.kommune.no

(kontaktinformasjon for felles FOU eining for samhandling, FOUSAM)

Kontaktinformasjon for pasientar med behov for følgjeteneste ved opphald i sjukehus

Eining for habilitering

Einingsleiar Nina Steinsbø Walquist
tlf 53 49 66 00
Epost: nina.steinsbo.walquist@stord.kommune.no

Tlf dagtid

53 49 66 00

Tlf ettermiddag og helg:

Namn Telefonnummer
Kjøtteinsvegen 53 40 97 45 / 975 52 134
Kroktjødnevegen 53 45 44 98 / 489 90 934
Saghaugen 53 40 97 24
Studalen 902 48 450 / 901 56 824
Sæbøhaugen A 53 40 97 21 / 916 48 347
Sæbøhaugen B 53 40 97 02 / 489 90 910 
Sæbøhaugen C 53 49 66 43 / 975 52 167
Litleåsen 99 11 24 32 
Åsen 53 49 69 93 / 974 39 058
Avlastinga i Sævarhagen 53 49 67 45 / 951 06 047

 
    
  
 
  
  
  

Kreftkoordinator

Torhild Aamodt

Tlf: 53 40 33 60 / 975 52 132
E-post: torhild.aamodt@stord.kommune.no

Logoped for barn og unge

Ingvild Fjell

Tlf. 53 49 69 37
E-post: Ingvild.Fjell@stord.kommune.no

NAV Stord

Tlf. 55 55 33 33 (08.00 – 15.30)

Besøksadresse: Bandadalsplassen 5, 5417 Stord

Postadresse: Bandadalsplassen 7, 5417 Stord

Einingsleiar: Rune K. Pedersen, tlf. 53 04 63 20

Nedetid PLO meldingar

Marius S. Hope
Tlf 53 49 68 30 / 975 52 205
E-post: marius.hope@stord.kommune.no, support@stord.kommune.no

Psykisk helse og rus

På dagtid

Eining for psykisk helse og rus: 

Einingsleiar Diana Bergeland, tlf 53 49 66 61 og 952 43 278
Epost: diana.marie.helland.bergeland@stord.kommune.no

På kveldstid

Maris:

Fagleiar Kenneth Stenbråten, mob 994 40 508 
E-post: Kenneth.Stenbraten@stord.kommune.no

Probis:

Fagleiar Anna Bianka Nitter, tlf 489 90 941
Epost: abn@stord.kommune.no

Avdeling psykisk helse:

avdelingssjukepleiar Sissel Øvrebø 53 40 31 65 (kontortid)
Epost: sissel.egeli.ovrebo@stord.kommune.no
Etter kontortid: Vakttelefon: 908 04 235

Avdeling Apalvegen bufellesskap:

Avdelingsleiar: Kjetil Eldøy 489 90 903
Epost: kjetil.eldoy@stord.kommune.no
Etter kontortid: Vakttelefon: 489 90 903 (samme nr heile døgeret)

Sjukeheimar

Stord sjukeheim

Sentralbord 53 45 45 00 (07.00 – 21.30)
Vakttelefon natt 53 45 45 21 (21.30 – 07.00)
Faks: 53 45 45 30
Fagansvarleg og einingsleiar Esther Aasen Bjelland, tlf 53 45 45 10

E-post: esther.aasen.bjelland@stord.kommune.no

Somatisk avdeling;

Avdelingssjukepleiar Bjarte Aartun, tlf 53 40 44 73
Vakttelefon 53 45 45 32

Avdeling 2:

Avdelingssjukepleiar Marit Hetlesæter, tlf 53 40 44 75
Vakttelefon 53 45 45 40

Avdeling Backertunet:

Avdelingssjukepleiar Solfrid Aasheim, tlf 53 45 45 06
Vakttelefon 53 45 45 11

Knutsaåsen Omsorgssenter

Sentralbord 53 45 43 00
Faks 53 45 43 10
Vakttelefon natt 53 45 43 32
Einingsleiar Esther Aasen Bjelland, tlf 53 45 43 03
E-post: esther.aasen.bjelland@stord.kommune.no

På dagtid: ta kontakt med avdelingane. 

Avdeling 1:

Avdelingssjukepleiar Lidveig Stubhaug, tlf 53 45 43 06
Vakttelefon 53 45 43 34

Avdeling 2:

Avdelingssjukepleiar Ida Elin Hatlevik Tvedt, tlf 53 45 43 05
Vakttelefon 53 45 43 44

Eining for aktivitet og re/habilitering

Dagtid:

Kommunal ergoterapi og fysioterapi
Basseng
Hjelpemiddel
Avdeling for døgnrehabilitering

Sentralbord Stord kommune 53 49 66 00

Kveldstid:

Avdeling for døgnrehabilitering

Vakttelefon 41 69 42 66

Einingsleiar 975 52 231

Smittevern/tbc, kommuneoverlege/smittevernlege

Lars Helge Sørheim

Tlf 53 49 66 30 / 990 95 893

lhs@stord.kommune.no

Søknad om kommunale tenester

Postadresse

Postboks 304, 5402 Stord

Tildelingskontoret (koordinerande eining) (utskriving av pasientar)

Telefon 53 49 66 00
e-post: tildelingskontoret@stord.kommune.no
postadresse: Stord kommune, Tildelingskontoret, Postboks 304, 5402 Stord