Oppgåvene til avdelinga er av overordna karakter og gjeld heile eller deler av den kommunale verksemda, til dømes:

  • Emne som gjeld utvikling av samfunnet (t.d. kommuneplan og kommunedelplanar)
  • Helse- og omsorgsfagleg planlegging og kvalitetssikring
  • Organisasjons- og kompetanseutvikling.

Medarbeidarane har ansvar for samarbeid med eksterne partar, som t.d. fylkeskommunale og statlege organ o.a., innan det fagområdet dei representerer. 

Tilsette

NamnTittel

Anne Karin Fossdal

Tlf. 907 62 789

E-post: anne.karin.fossdal@stord.kommune.no

Kommunalsjef

Janett Sofie Svendsen

Tlf. 53 49 69 10

E-post: janett.sofie.svendsen@stord.kommune.no 

Rådgjevar helse og omsorg

Petra Turet Olsen

Tlf. 456 54 671

E-post: petra.turet.olsen@stord.kommune.no 

Kommuneoverlege

Smittevernlege

Hilde Susann Aadland

Tlf. 53 49 66 93 / 952 73 768

E-post: haa@stord.kommune.no

 

Systemkonsulent helse og omsorg