Stord ligg sentralt i Sunnhordland mellom Stavanger og Bergen. Kyststamvegen E39 går over Stord, og Stord lufthamn har faste daglege ruter til og frå Oslo. Kommunen utgjer den sørlege delen av Stordøy i tillegg til den mindre øya Huglo. Nord på Stordøy ligg Fitjar kommune. Gjennom Trekantsambandet er Stord landfast med Bømlo og Haugalandet/Haugesund.

Stord er byen og senteret i regionen Sunnhordland med mange og varierte tilbod innan privat og offentleg tenesteyting, handel og undervisning, idrett og kultur. Byen sine unike fortrinn er at ”alt er nært”; både fjord og fjell, kulturtilbod, arbeidsplassar, offentlege etatar, handelssentra og uteliv.

Vekst og endring

Stordsamfunnet har i heile etterkrigstida vore prega av vekst og endring. Skipsbyggings- og seinare den oljeretta industrien har vore motoren i næringsutviklinga.

Samfunnet er som næringslivet internasjonalt retta. Det fleirkulturelle samfunnet gjer at ein er opne for variasjon, nye idear og tankar til beste for komande generasjonar.

Fakta

 • Grunnlagt i 1838
 • Stord fekk bystatus i 1997
 • Kommunenr. 4614
 • Nynorsk kommune
 • Senter for leverandørretta oljeindustri i Norge. Større verksemder er Aker Solutions,  Wärtsilä AS og Apply Leirvik
 • Regionsenter i Sunnhordland. Sunnhordlandsregionen har ca 60 000 innbyggjarar fordelt på 7 kommunar
 • Høgskulesenter - Høgskulen på Vestlandet
 • Sjukehus – Stord sjukehus
 • Flyplass – Stord lufthamn
 • Kommunesenter: Leirvik
 • Areal: 144 kvadratkilometer
 • Folkeltal: 19 045
 • Tilsette i Stord kommune i 2022: 1 586
 • Arbeidsplassar: cirka 9223
  - Tenesteyting, privat/off: 63,1 %
  - Industri, bygg/anlegg: 33,8 %
  - Primærnæringar: 0,8 %
  - Andre: 2,24 %