Føremål

Prisen blir gjeve til ein person eller organisasjon/ lag for langvarig og tru teneste, eller for nyskaping innanfor frivillig arbeid i Stord-samfunnet. Utval for oppvekst og kultur tildeler prisen etter framlegg frå ei nemd samansett av 1 representant frå Frivilligsentralen, 1 frå Stord idrettsråd, 1 frå Stord musikkråd og 2 frå utvalet. Prisvinnaren får eit kunstverk og ei skriftleg grunngjeving for tildelinga.

Framlegg til kandidat

Skjema for å føreslå kandidat

Frist for å føreslå kandidat er 15. september.

Tidlegare prisvinnarar

2023 - Neeta Sankholkar

2022 - Torbjørn Martinsen
2021 - Grethe Fadnes
2020 - Inge Moe
2019 - Brita Havnerås
2018 - Reidar Lunde
2017 - Gerda Malene Øen
2016 - Ragnhild Nonås Fylkesnes
2015 - Paul Skjønberg
2014 - Runar Øvrebø
2013 - Sverre Vinje
2012 - Helga Kroka
2011 - Gunhild Johansen
2010 - Åshild Bjelland Kalleklev og Arne Michael Kalleklev
2009 - Leiv Ingebrigtsen
2008 - Tordis Nysæter