Dette er tanken som ligg til grunn for eit ulukkesførebyggjande samarbeidsprosjekt mellom Stord kommune ved Stord kommunalteknikk , Kirkens bymisjon og FK-Butikken Stord AS.

Dei som har bøtter frå i fjor må sette desse klar utanfor døra, eller levera dei på Kirkens Bymisjon.

Målgruppe

Målgruppa for prosjektet er personar som er 70 år eller eldre. Desse kan få ei bøtte med strøsand levert heim til seg gratis. Uføre utanom målgruppa kan etter særskild vurdering verta omfatta av tilbodet.

For å tinga strøsand kan de ringa sentralbordet i Stord kommune på 53 49 66 00. Frist for tinging av strøsand er måndag 28. januar 2019.

Det vert utkjøring etter avtale.