Dette er tanken som ligg til grunn for eit ulukkesførebyggjande samarbeidsprosjekt mellom Stord kommune ved Stord kommunalteknikk , Kirkens bymisjon og FK-Butikken Stord AS.

For å tinga strøsand kan de ringa telefon 53 49 66 00 innan måndag 9. desember 2019.

Dei som har bøtter frå i fjor må sette desse klar utanfor døra, eller levera dei på Kirkens Bymisjon.

Det vert utkjøring etter avtale.

Målgruppe

Målgruppa for prosjektet er personar som er 70 år eller eldre. Desse kan få ei bøtte med strøsand levert heim til seg gratis. Uføre utanom målgruppa kan etter særskild vurdering verta omfatta av tilbodet.