Status for Hagerupshuset

Hagerupshuset ligg i Leirvik sentrum og har fram til desember 2023 vore drifta av Venelaget for Hagerupshuset i samarbeid med Stord kommune. Frå januar 2024 har Eining for kultur overteke ansvaret for huset. Eining for kultur arbeidar no med korleis nye tilbod og reglar for utlån/leige av Hagerupshuset skal vera. Detaljar kring dette vert kunngjort når det er klart.


Hagerupshuset si historie

Hagerupshuset er frå om lag 1790 og er eit av stadig færre døme på klassisisme på Stord. Hagerupshuset vart i 1848 flytta frå det gamle tunet i Frugarden til Leirvik, der det står i dag. Her starta eigaren, Søren Vincent Hagerup, landhandel og dampskipsekspedisjon. Seinare vart det både postkontor og telegrafstasjon i bygget. Hagerupshuset i Leirvik vart etter kvart liggjande svært sentralt i den tettstaden som voks fram frå andre halvparten av 1800-talet. Huset har hatt mange funksjonar, men var gjennom mesteparten av 1900-talet bustad for familien Hagerup. Stord kommune kjøpte huset i 1982.