Opningstider

Hagerupshuset er ope måndag til fredag kl. 09.30 - 13.00

Venelaget

Hagerupshuset har sitt eige venelag som står for drifta av tilbodet med støtte frå kommunen. Flittige kvinner i laget syr, strikkar, bakar og held basarar til inntekt for eldresenteret.

  • Kafeen er open for servering av kaffi, sjokolade, rundstykke, lappar, vafler og annan heimebakst så lenge huset er ope
  • Steinsliping 
  • Sal av batteri til høyreapparat
  • Handarbeidsklubb som er open for alle
  • Seniortreff med føredrag i samarbeid med Folkeakademiet


Leige av Hagerupshuset 

Det er høve til å leiga Hagerupshuset for selskap eller andre arrangement. Kontakt Venelaget for Hagerupshuset via kontaktinformasjon til høgre på denne sida for prisar på utleige.


Tur v/Pensjonistturgruppa

Ynskjer du å gå på tur? Då kan du vera med pensjonistturgruppa. Frammøte er på Hagerupshuset klokka 10, annankvar onsdag i oddetalsveker.

Turane er rekna å ta to til tre timar inklusiv kaffikos. Turane vert omtala i lokalavisa før oppstart vår og haust.