Medlemmar

Leiar: Reinert Svanberg (Frp)
Nestleiar: Tom Knudsen

 

Framstegspartiet (Frp)

Reinert Svanberg, e-post: reinert.svanberg@gmail.com, tlf. 975 02 932
Mari-Ann Tveita, e-post: matveita@online.no, tlf. 415 24 301  

Vara: Rune Gerhardsen, Fredrik Mettälä, Heidi Bolme og Anja Montsko Austlid.

Høgre (H) 

Tom Knudsen, e-post: tomknuds@online.no, tlf. 908 30 688   
Mai Britt Hellesund, e-post: maibhelle@gmail.com 

Vara:  Magne Bjelland, Thomas Danielsen, Solveig Hetleflåt og Linda Grundtvig.

Kristeleg Folkeparti (KrF) og Venstre (V)

Karl Næs, e-post: karl.naes@sklbb.no, tlf. 975 56 069     
Guro Betten, e-post: guro.betten@gmail.com, tlf. 454 63 175     

Vara: Leif Steinar Alfsvåg, Sara Brosvik, Ingeborg Hageberg og Geir Angeltveit (V)

Arbeidarpartiet (AP)

Roger Sæverud Sagvåg, e-post: roger.saeverud.sagvag@akersolutions.com, tlf. 952 88 492    
Tore Hatlevik, e-post: tha@stord.kommune.no, tlf. 982 69 900
Asbjørg Hovland Verpelstad, e-post: Asbjorg.Hovland.Verpelstad@stord.kommune.no     

Vara: Jostein Bertin Øgård, Asle Ragnar Dahl, Inger Johanne Moe, Jannecke Fjeldtvedt og Narinder Singh.

Sosialistisk Venstreparti (SV) og Raudt (R)

Mohamed Kallel, e-post: mbkallel@gmail.com, tlf. 982 99 334

Vara: Kjellbjørg Lunde (SV), Ida Koppang (R) og Jane Junger (SV).

SP/INP

Tor Olav Blekenberg (Sp), e-post: toblekenberg@hotmail.com, tlf. 905 49 806  

Vara: Mathias Pedersen Nesse (INP), Jakob Bjelland (Sp) og Esther Aasen Bjelland (Sp).

Barnerepresentant

Folkehelsekoordinator Tove Vikanes Agdestein

Arbeidsområde for utval for byutvikling

  • Hamnesaker
  • Teknisk/fagleg godkjenning av planar for idrettsanlegg ved søknad om statleg stønad (spelemidlar) og ferdiggodkjenning av anlegg
  • Tekniske tenester, herunder også vatn- og avlaup, sektorplanar, inkludert kommunedelplan
  • Kultur- og bygningsvern
  • Fastsetjing av stad- og vegnamn og skrivemåte m.m.