Stord kommune har utarbeidd ein strategi for digitalisering i grunnskulane. Strategien er politisk handsama. Me har og ein fagdel til strategien som vert oppdatert årleg.

Strategi for digitalisering i Stordskulen