Kontaktlinser, eingongsklutar, q-tips, bind, tampongar, truser... Ingenting av dette skal i do. 

Boss i toalettet fører til meir plast i havet, skader livet i sjøen, forsøplar strender og øydelegg røyr og avlaupspumper. 

Boss som tetter til i røyra dine kan også gi deg store utgifter, og kloakk i kjellaren.

Ha ei bossbøtte på badet med pose i, så er det lett å kasta bosset der. 

Dette skal ikkje i do

 • Q-tips
 • våtserviettar
 • feitt
 • plastfolie
 • tampongar og bind
 • kontaktlinser
 • eingongsklutar
 • sminkefjerningspad
 • kondomar
 • truser
 • filler
 • tanntråd
 • hår og lo
 • snus og sneip

I tillegg til at avlaupsrøyr blir tette, bidrar du også til at store mengder plast hamnar i havet. Mange av produkta som havnar i toalettet inneheld store delar plast, som våtserviettar og eingongsklutar, sanitærartiklar og emballasje til desse, sigarettsneipar, linser og tanntråd. Me må unngå at slikt boss hamnar i havet og bryt ned til mikroplast.

Tette avlaupsrøyr

Kloakken i avløpsrøyra passerer avlaupspumper, som pumpar det vidare mot reinseanlegget. Men nokre gonger må avlaupsvatnet gå ut i sjøen i det me kallar overlaup. Då følgjer ofte boss me kastar i do med til havs.

Vatnet går i overlaup når

 • det er meir vatn i røyrene enn avlaupsnettet kan ta unna, for eksempel når det regnar mykje.
 • røyrene går tette av boss og feitt.
 • eingongsklutar og anna boss viklar seg inn i avlaupspumper og stoppar dei.

Slike overlaup til sjøen er viktige tryggleiksventilar. Dei hindrar at kloakken ikkje vert sendt tilbake i røyrene og hamnar i kjellarar. Der skaper den helseproblem og andre problem for folk.

Det kan ta frå nokre timar til mange dager før pumpa er reparert og overlaupet er stoppa. I verste fall må den bytast ut. Stord kommune har over …. pumpestasjonar som transporterer avlaupsvatnet der det skal. Ditt gode dovett er med på å halde dei i drift. 

Det finst i dag mikroplast i både sjødyr, fisk og fugl, fordi me menneske forureinar sjøen – vårt eige matfat gjennom alle tider. 

Avlaupsgebyret aukar

Drift av vatn- og avlaupsnettet i kommunen er finansiert av gebyr.

Avlaupspumper som vert øydelagt, avlaupsrøyr som må reinskast og boss som må fjernast frå pumpestasjonar, gir kommunen ekstra utgifter.

Det bidrar til å auka avlaupsgebyret, som alle huseigarar betalar.