• Kva er det eg betalar for gjennom dei kommunale avgiftene?
  Svar: Gjennom dei kommunale avgiftene betaler du for vatn, avlaup, renovasjon og feiing.
   
 • Kor mykje må eg betala i kommunale avgifter?
  Svar: Kva du betaler varierer frå abonnent til abonnent. Sjekk kommunale avgifter og gebyr eller kontakt med Eining for tekniske tenester.
   
 • Kor ofte betalar eg kommunale avgifter?
  Svar: Kvar månad.
   
 • Eg har seld leiligheten/huset mitt. Kva gjer eg med dei kommunale avgiftene?
  Svar: Ta kontakt med Liv Dahl Clausen.
   
 • Eg har kjøpt hus/leilighet. Kva skjer med dei kommunale avgiftene?
  Svar: Dersom tidlegare eigar ikkje har meldt frå, kan du sjølv ta kontakt med Eining for tekniske tenester ved Liv Dahl Clausen.
   
 • Huset står tomt, og eg nyttar ikkje renovasjonsordninga. Må eg likevel betala dei kommunale avgiftene?
  Svar: Fritak frå dei kommunale avgiftene vert gitt i særkilte tilfelle. Kontakt Liv Dahl Clausen ved Eining for tekniske tenester for å høyra om du tilfresstiller krava for å få fritak. Ho er å treffa på telefon: 53 49 68 04. E-post: Liv Dahl Clausen