Møteinnkallingar og protokollar

Send post til utvalet: Post@stord.kommune.no

Leiar: Geir Angeltveit (V)
Nestleiar: Anne Kristin Aaseth (H)

Medlemmar

Kristeleg Folkeparti (KrF) og Venstre (V)

Geir Angeltveit (V), e-post: Angeltveit88@gmail.com, tlf. 404 01 753 
Gunnhild Hystad (KrF), Gunnhild.Hystad@stord.kommune.no 

Vara: Ann Kristin Vasslid Hatlevik(V), Karl Næs (KrF), Alaa Al Shaer (V) og Dag Ove Fauskanger (KrF).

Framstegspartiet (Frp)

Fredrik Mettälä, e-post: fredrik.mettala@akersolutions.com, tlf. 466 10 157  
Marius Sjo

Vara: Kristine Salomonsen, Remi Sjo, Eva Herskedal Irgens og Anders Hansen.

Høgre (H)

Anne Kristin Aaseth, anne.kristin46@gmail.com, tlf. 416 81 108. 
Solveig Hetleflåt, e-post: Solveighetleflaat@gmail.com, tlf. 481 45 829 

Vara: Madelaine Agdestein Børtveit, Tone Bergsvåg, Thomas Danielsen og Per Audun Halleraker.

Arbeidarpartiet (Ap)

Inger Christin Hystad Barane, e-post: ingerchristin@icloud.com 
Per Jan Ingebrigtsen, e-post: pjin@broadpark.no, tlf. 951 35 989.
Constanse Leth Iversen, e-post: Constanse.iversen@outlook.com, tlf. 920 39 808.

Vara: Narider Singh, Asbjørg Hovland Verpelstad, Jostein Bertin Øgård, Julia Wiland og Asle Ragnar Dahl.

Sosialistisk Venstreparti (SV) og Raudt (R)

Jane Junger (SV), e-post: janebanan@gmail.com, tlf. 412 55 893. 

Vara: Hannah Belsvik Hansen (SV), Karl Joachim Svendsen (R) og Ida Koppang (R).

Senterpartiet (Sp) og Industri og Næringspartiet (INP)

Per Morten Kannelønning (INP), permkanne@icloud.com tlf. 472 63 361. 

Vara: Silje Vatna (UA), Frode Edgar Karlsen (INP) og Ester Aasen Bjelland (Sp)

Arbeidsområdet for Utval for oppvekst og kultur

 • Barnevern
 • Barnehage
 • Grunnskule, skulefritidsordning
 • Pedagogisk-/psykologisk teneste
 • Vaksenopplæring
 • Fritidsklubbar
 • Kulturskule
 • Saker om samordning av lokale kriminalitetsførebyggjande tiltak (SLT)
 • Spørsmål om barn sine oppvekstvilkår
 • Sektorplanar, inkludert kommunedelplan
 • Allment kulturarbeid, herunder å vedta reglar for tildeling av kulturmidlar
 • Bibliotek
 • Kinodrift
 • Sport, idrett, friluftsliv og nærmiljø
 • Frivillig organisajonsliv