Fellestenester har ansvar følgjande oppgåver:

Arkiv

Arkivet med dokumentforvaltninga til Stord kommune befinn seg i 1. etasje i Stord rådhus. Kommunen har plikt til å hjelpe deg å finne dokument gjennom arkivsystemet.

Arkivleiar er Knut Bartnes. 

Arkivplanen vår finn du blant fagplanane

Her kan du sjå postlistene våre

Politisk sekretariat

Fellestenester har sekretæransvar for politiske møte i Stord kommune. Det politiske sekretariatet har følgjande oppgåver:

 • Utsending og publisering av møteinnkallingar i forkant av alle politiske møte. Det skal skje i hovudsak 10 dagar før møta
 • Innkalling av varamedlemar ved forfall
 • Sekretær i møta med ansvar for møteprotokoll
 • Møtegodtgjersle
 • Teknisk møtesekretær for ungdomsrådet.

Sakshandsamar har ansvar for oppfølgjing av vedtak. Publikum skal difor ta kontakt med sakshandsamar og ikkje møtesekretær.

Kontakt oss

Telefon sentralbord 53 49 66 00

Besøksadresse: Rådhuset, Borggata 2, 5417 Stord

Postadresse: Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord

NamnTittel/ansvarsområde

Helena Schwartz

Tlf. 948 86 151
E-post: Helena.Schwartz@stord.kommune.no

Avdelingsleiar

 • Alkoholforvaltning
 • Politisk møtesekretær

Knut Bartnes

Tlf. 53 40 21 48 / 966 23 880
E-post:  Knut.Bartnes@stord.kommune.no

Arkivleiar

 • Post
 • Arkiv

Gunn Tove Johansen

Tlf. 53 40 21 44
E-post: post@stord.kommune.no

 • Kunde- og sakshandsamar
 • Post
 • Arkiv

Torill Elen Rønnekleiv

Tlf. 53 49 66 00
E-post: fellestenester@stord.kommune.no

 • Post
 • Arkiv
 • Kunde- og sakshandsamar

Wenche Margrethe K. Johannessen

Tlf. 53 49 66 53
E-post: Wenche.Margrethe.Johannessen@stord.kommune.no

 • Politisk møtesekretær
 • Valansvarleg
 • Sakshandsamar

Merethe Eldøy Eikenes

Tlf. 53 49 66 00
E-post: fellestenester@stord.kommune.no

 • Kunde- og sakshandsamar
 • Post
 • Arkiv

Haldis Lauksund

Tlf. 53 49 66 90 / 909 51 545
E-post: hla@stord.kommune.no

 • Nettredaktør
 • Personvernombod
 • Politisk møtesekretær
Tilsette