Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
03. juli kl. 08:38

Informasjon kring koronaviruset

Les meir clear
A A A

Vigsel

Skal du gifte deg borgarleg? Då kan du kontakte oss for å bestille tid og lokale. Gå også inn på skatteetaten.no. for å sende inn dei nødvendige skjema.

Tenesteomtale

Bryllup.topp

Kommunane har ansvaret for gjennomføring av borgarlege vigsler i Noreg.

Ordførar, varaordførar og rådmann er dei som har mynde til å vie par i Stord kommune.

Det er mogeleg å bli vigde i kommunestyresalen i kontortida på kvardagar og den første laurdagen i alle månadar utanom juli. Dersom de ønskjer å bli vigde ein annan stad enn i rådhuset, er det mogleg desse laurdagane. 

Ynskjer de å gifta dykk i utlandet finn de informasjon om dette på skatteetaten.no.     

Korona-restriksjonar

Me vil for ordens skuld gjera merksame på at dei statlege retningslinene som vert gjeve i samband med Korona-epidemien også gjeld ved borgarleg vigsel i Stord kommune:

 • Private arrangement er avgrensa til 20 personar. 
 • Dei som arrangerer samlinga må ta ansvar for at det ikkje er til stades personar med luftvegssjukdomar.
 • For arrangementet innandørs/utandørs må det leggjast til rette for minimum ein meter avstand mellom dei som er til stades. 
 • Gratulasjonar bør skje utan handhelsing, klem eller annan fysisk kontakt.
 • Dei tilsette skal ikkje handhelse.

Kriterium/vilkår

Det er visse vilkår i ekteskapslova som må vere oppfylte for at ein skal kunne gifte seg. Sjå kapittel 1 i ekteskapslova.

Pris for tenesta

Busette i Stord kommune

 • vigsel i kommunestyresalen i kontortida kr 0,-
 • vigsel i kommunestyresalen eller sjølvvald lokale laurdag mellom kl. 12.00 og 15.00 kr 2 500,-. Dersom vigselen skal gå føre seg anna stad enn rådhuset kjem eventuelle reiseutgifter for vigslar i tillegg

Busette i utlandet og som fyller vilkåra for å inngå ekteskap i Noreg jf. ekteskapslova § 12a

 • vigsel i kommunestyresalen i kontortida kr 0,-
 • vigsel i kommunestyresalen eller sjølvvald lokale laurdag mellom kl. 12.00 og 15.00 kr 2 500,-. Dersom vigselen skal gå føre seg annan stad enn rådhuset kjem eventuelle reiseutgifter for vigslar i tillegg

Busette i andre kommunar

 • vigsel i kommunestyresalen i kontortida kr 1 500,- 
 • vigsel i kommunestyresalen eller sjølvvald lokale laurdag mellom 12.00 og 15.00 kr 4 000,-. Dersom vigselen skal gå føre seg annan stad enn rådhuset kjem eventuelle reiseutgifter for vigslar i tillegg

Brosjyrar, dokument,
kart og liknande

Lover

Sjå spesielt ekteskapslova kapittel 1 og §§ 11, 12, 12a, 13, 14.

Forskrift om kommunale vigsler
Ekteskapsloven
Forskrift om registrering og melding av vigsel

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

De kan registrere dykk for vigsel i Stord kommune med ein gong de byrjar å planlegge giftarmål. Me reserverer dato og tidspunkt for dykk dersom ein vigslar er tilgjengeleg og ev. kommunestyresalen er ledig. Det er lurt å registrere alternative datoar/tidspunkt.

Prøvingsattesten ettersender de til oss så snart de får den i hende frå skatteetaten. Den kan ikkje vera eldre enn 4 månader på vigselsdagen.

Før de gifter dykk, må Skatteetaten sjekke om de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap, såkalla prøving av ekteskapsvilkår. Frå juni 2018 kan du søkje om prøving av ekteskap digitalt. Behandlingstida er likevel 2-3 veker, så ver ute i god tid før bryllaupet.

Skjema som skal fyllast ut er desse:
 • Eigenerklæring
 • Forlovarerklæring
 • Erklæring om skifte, dersom du har vore gift tidlegare
 • Melding om endring av namn, dersom du skal skifte namn.
Skjema og rettleiing finst på skatteetaten.no.
 
Skatteetaten skriv ut ein såkalla prøvingsattest, som viser at de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap.
 
Original prøvingsattest skal leverast til kommunen.

De må ha med gyldig legitimasjon å vise fram vigselsdagen.

De må ha to vitne, og dei må vere til stades under seremonien. Vitna er gjerne forlovarane.

I sjølve seremonien nyttar ein «Det borgarlege vigslingsformularet», som er ein tekst vigslaren les opp. Seremonien kan deretter bli tilpassa med til dømes tekst og musikk ut over dette. Slike innslag må vera avklara i god tid på førehand.

Kommunen sender ei vigselsmelding til Folkeregisteret innan tre dagar etter bryllaupet. Samstundes får de ein kopi. Han fungerer som midlertidig vigselsattest inntil de får den endelege via Altinn, eller i posten frå Folkeregisteret. 

Kontakt

Fellestenester

Tlf: 53 49 66 00

Tjenesten oppdatert: 15.06.2020 13:36