Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skal du byggja?

Aktuelt

VA- Klingenbergvegen

Vegstenging i området Klingenbergvegen

Nedre del av Klingenbergvegen og fram til kaianlegg vil bli stengt for køyretøy frå torsdag morgon 20. juni til 5. juli, grunna grave og spunt arbeid....
null

VA prosjekt Eldøy

Stord kommune startar i veke 23 arbeidet med prosjektet som omfattar etablering av ny avlaupspumpestasjon med tilhøyrande kommunalt leidningsanlegg på...
VA- Klingenbergvegen

Pumpestasjon og VA Klingenebergvegen

Stord kommune startar i veke 22/23 arbeidet med prosjektet som omfatta etablering av avløpspumpestasjon med tilhøyrande kommunalt leidningsanlegg på l...