Føremål

Prisen vert gjeven som ei påskjøning til postitiv medverknad og aktivitet for den eldre målgruppa i Stord-samfunnet. Eldrerådet tek imot framlegg til kandidatar og gjer vedtak om kven som får prisen.

Framlegg til kandidat

Skjema for å føreslå kandidat.

Frist for å føreslå kandidat er 15. september.

Tidlegare prisvinnarar

2023 - Stovegubbane
2022 - Leirvikstova
2021 - Kristian Lunde
2020 - Stord Røde Kors sin besøksteneste
2019 - Leiv og Liv Stokken
2018 - Jarle Hevrøy
2017 - Gunnhild Oma og Inger Utbjoe
2016 - Hans Christian Junge
2015 - Kjell Aasheim
2014 - Johann Belsvik
2013 - Eldrid Tislevoll
2012 - Elisabeth Nagel Selliken
2011 - Arthur Madsen
2010 - Gjertrud Eikeland