Om Teaterfestivalen

Teaterfestivalen 2025 vil bli arrangert 4. - 6. april i Stord kulturhus. 

Teaterfestivalen er ein viktig samlingsstad for barn og unge innan scenekunst i Vestland og Rogaland. Rundt 200 unge deltakarar viser teaterframsyningar for kvarandre og deltek på workshop i løpet av ei tettpakka festivalhelg. Vestland fylke er økonomisk støttespelar for denne festivalen som blir arrangert av Stord teaterlag og Stord kommune.

Med lokal forankring og gode samarbeidspartar har ein sidan 1985 klart å byggja opp ein møteplass for teaterfolk der spelegleda alltid er i fokus! Ikkje minst er dette ein stad der alle som ynskjer det kan få stå på scena og vera ein del av det unike fellesskapet ein teaterproduksjon er.

Påmeldingsinformasjon

Påmeldingskjema.

Frist for påmelding: 10. februar 2025.

Merk at detaljerte skjema (deltakarskjema og tekniske skjema) vil bli sendt ut før festivalen, og at desse må fyllast ut for å kunna delta.

Teateringress2.jpg

Kven kan delta

Alle opne teatergrupper med utøvande deltakarar i alderen 7 til 21 år kan delta.

 • Stykket må vera premiereklart når det kjem til festivalen (eller de kan visa utdrag).
 • Scenografien skal vera festivalvenleg (raske sceneskift).
 • Speletid 20 - 90 minutt 
 • Kort riggetid 10 - 15 minutt (maks 15 minutt opprigg, 10 minutt nedrigg) - de får riggehjelp på scena om de har behov for det.

Teateringress3

Hos oss får du oppleva

 • Ei helg (tre dagar) fullstappa av teaterstykker og ulike sosiale aktivitetar
 • Konsert, disco og teaterverkstadar/ workshops
 • Stor og god teaterscene
 • Erfarne, dyktige og kjekke teater- og dugnadsfolk
 • Hyggjelege og flinke teknikarar
 • Måltid heile helga og overnatting på sentral skule med vakthald
 • Og sjølvsagt, minner for livet!

x1024_2.jpg

Pris

Prisar 2024
Omfanget til festivalen blir bestemt når påmeldingsfristen er gått ut. Prisane under vil vera gjeldande for 2025.

Alternativ 1

 • Festivalpass med overnatting på skule 995,-
  Inkluderer 2 overnattingar, alle måltid, framsyningar, aktivitetar og workshop heile helga.

Alternativ 2

 • Festivalpass for deltakar som ordnar eigen overnatting 795,-
  Inkluderer alle måltid, framsyningar, aktivitetar og workshop heile helga.

FRIKVOTE: Vaksne gruppeleiarar og frivillige har gratis deltaking
(Maks 5 vaksne for grupper inntil 25 unge deltakarar, 10 vaksne for grupper inntil 50 unge deltakarar osv.)
xmon_1024_2.jpg

Påmeldte grupper 2023

Dei påmeldte gruppene som var med på festivalen i 2023 med 13 ulike teaterstykke. Teaterfestivalen 2020-2022 blei avlyst grunna koronasituasjonen.

-Askøy ungdomslag, mellom
-Askøy ungdomslag, ungdom
-Bukkene Bruse, Haugesund barne- og ungdomsteater
-Gjøglerne, Haugesund barne- og ungdomsteater
-Global teater (Bergen kulturskole)
-Haugatun mellom (Bergen kulturskole)
-Haugatun ungdom (Bergen kulturskole)
-Ny Krohnborg (Bergen kulturskole)
-Soria Moria
-Spinae Company
-Stord teaterlag
-Åsatun mellom (Bergen kulturskole)
-Åsatun ungdom (Bergen kulturskole)