Avvik på tenesteavtalar

Trygve Dahl, rådgjevar helse og omsorg

Epost: trygve.dahl@stord.kommune.no

tlf .53 49 69 10

Postadresse: Postboks 304, 5402 Stord

Tildelingskontoret

Telefon 53 49 66 00
e-post: tildelingskontoret@stord.kommune.no
postadresse: Stord kommune, Tildelingskontoret, Postboks 304, 5402 Stord

 

Fysio- og ergoterapitjenesten

Eining for aktivitet og re/habilitering

Dagtid:

  • Kommunal ergoterapi og fysioterapi
  • Basseng
  • Hjelpemiddel
  • Avdeling for døgnrehabilitering

Sentralbord Stord kommune tlf 53 49 66 00

Kveldstid:

Avdeling for døgnrehabilitering

Vakttelefon 53 49 67 24/20/21

Einingsleiar Kristin Steinsland 416 94 266

Heimebaserte tenester

Kontortid:

Sentralbord Stord kommune: 53 49 66 00
Sentralbord Heimebaserte tenester: 53 49 67 30
Epost: heimebaserte.tenester@stord.kommune.no

Einingsleiar Britt Sørensen Dalsgård: 53 49 67 33
Epost: britt.dalsgaard@stord.kommune.no

Avdeling nord:

Avdelingssjukepleiar Gerd Langeland 53 40 31 67 (kontortid)
Epost: gerd.langeland@stord.kommune.no
Etter kontortid: Vakttelefon: 975 52 2 16

Avdeling demens:

Avdelingssjukepleiar Randi Huglen 53 49 67 37 (kontortid)
Epost: randi.huglen@stord.kommune.no
Etter kontortid: Vakttelefon: 975 52 2 18

Avdeling sentrum:

Avdelingssjukepleiar Mona Lothe 53 49 67 36 (kontortid)
Epost: anne.grete.vik@stord.kommune.no
Etter kontortid: Vakttelefon: 975 52 219

Avdeling vest:

Avdelingssjukepleiar Gina Kittilsen 53 49 6894 (kontortid)
Epost: gina.kittilsen@stord.kommune.no
Etter kontortid: Vakttelefon: 975 52 217

Helsestasjon

Førebyggande Skule- og helsestasjonsteneste

Leiande helsesøster Sigrun Helland

Tlf 53 49 66 84 og 957 76 434 (dette nummeret gjeld også kveldstid for Helsestasjon for ungdom)
Epost: sigrun.helland@stord.kommune.no

Postadresse: Postboks 323, 5402 Stord

Informasjonsansvarleg i kommunen

Trygve Dahl, rådgjevar helse og omsorg

E-post: trygve.dahl@stord.kommune.no

(kontaktinformasjon for felles FOU eining for samhandling, FOUSAM)

Kontaktinformasjon for pasientar med behov for følgjeteneste ved opphald i sjukehus

Eining for habilitering

Einingsleiar Nina Steinsbø Walquist
tlf 53 49 66 00
Epost: nina.steinsbo.walquist@stord.kommune.no

Tlf dagtid

53 49 66 00

Tlf ettermiddag og helg:

Namn Telefonnummer
Kjøtteinsvegen 53 40 97 45 / 975 52 134
Kroktjødnevegen 53 45 44 98 / 489 90 934
Saghaugen 53 40 97 24
Studalen 902 48 450 / 901 56 824
Sæbøhaugen A 53 40 97 21 / 916 48 347
Sæbøhaugen B 53 40 97 02 / 489 90 910 
Sæbøhaugen C 53 49 66 43 / 975 52 167
Litleåsen 99 11 24 32 
Åsen 53 49 69 93 / 974 39 058
Avlastinga i Sævarhagen 53 49 67 45 / 951 06 047

 
    
  
 
  
  
  

Kreftkoordinator

Torhild Aamodt

Tlf: 53 40 33 60 / 975 52 132
E-post: torhild.aamodt@stord.kommune.no

NAV Stord

Tlf. 55 55 33 33 (08.00 – 15.30)

Besøksadresse: Bandadalsplassen 5, 5417 Stord

Postadresse: Bandadalsplassen 7, 5417 Stord

Einingsleiar: Rune K. Pedersen, tlf. 53 04 63 20

Psykisk helse og rus

På dagtid

Eining for psykisk helse og rus: 

Einingsleiar Diana Bergeland, tlf 53 49 66 61 og 952 43 278
Epost: diana.marie.helland.bergeland@stord.kommune.no

På kveldstid

Maris:

Fagleiar Kenneth Stenbråten, mob 994 40 508 
E-post: Kenneth.Stenbraten@stord.kommune.no

Probis:

Fagleiar Anna Bianka Nitter, tlf 489 90 941
Epost: abn@stord.kommune.no

Avdeling psykisk helse:

avdelingssjukepleiar Sissel Øvrebø 53 40 31 65 (kontortid)
Epost: sissel.egeli.ovrebo@stord.kommune.no
Etter kontortid: Vakttelefon: 908 04 235

Avdeling Apalvegen bufellesskap:

Avdelingsleiar: Kjetil Eldøy 489 90 903
Epost: kjetil.eldoy@stord.kommune.no
Etter kontortid: Vakttelefon: 489 90 903 (samme nr heile døgeret)

Sjukeheimar

Stord sjukeheim

Sentralbord 53 45 45 00 (07.00 – 21.30)
Vakttelefon natt 53 45 45 21 (21.30 – 07.00)
Fagansvarleg og einingsleiar Esther Aasen Bjelland, tlf 53 45 45 10

E-post: esther.aasen.bjelland@stord.kommune.no

Somatisk avdeling;

Avdelingssjukepleiar Bjarte Aartun, tlf 53 40 44 73
Vakttelefon 53 45 45 32

Avdeling 2:

Avdelingssjukepleiar Marit Hetlesæter, tlf 53 40 44 75
Vakttelefon 53 45 45 40

Avdeling Backertunet:

Avdelingssjukepleiar Solfrid Aasheim, tlf 53 45 45 06
Vakttelefon 53 45 45 11

Knutsaåsen Omsorgssenter

Einingsleiar Esther Aasen Bjelland, tlf 53 45 43 03
E-post: esther.aasen.bjelland@stord.kommune.no

På dagtid: ta kontakt med avdelingane. På natt: vakttelefon 53 45 43 32

Avdeling 1:

Avdelingssjukepleiar Lidveig Stubhaug, tlf 53 45 43 06
Vakttelefon 53 45 43 34

Avdeling 2:

Avdelingssjukepleiar Ida Elin Hatlevik Tvedt, tlf 53 45 43 05
Vakttelefon 53 45 43 44

Eining for aktivitet og re/habilitering

Dagtid:

Kommunal ergoterapi og fysioterapi
Basseng
Hjelpemiddel
Avdeling for døgnrehabilitering

Sentralbord Stord kommune 53 49 66 00

Kveldstid:

Avdeling for døgnrehabilitering

Vakttelefon 41 69 42 66

Einingsleiar 975 52 231

Smittevern/tbc, kommuneoverlege/smittevernlege

Lars Helge Sørheim

Tlf 53 49 66 30 / 990 95 893

lhs@stord.kommune.no

Søknad om kommunale tenester

Postadresse

Postboks 304, 5402 Stord