I 3. etasje på Stord kommunale rehabiliteringssenter ligg dagrehabilitering, der får ein individuelt rehabiliteringstilbod med tverrfagleg oppfølging. Me jobbar saman med brukar mot eit avklart mål. Ein vil få trening individuelt og i gruppe. Målet er å auke eller vedlikehalde funkjsonsvivå, slik at ein kan meistre å vera aktiv i eigen kvardag.

Eininga organiserer transport for funksjonshemma, frisklivssentral, ulike trenings- og aktivitetstilbod, administrerer varmtvassbasseng og formidlar hjelpemiddel frå kommunalt lager og  NAV-hjelpemiddelsentral.

Søknadsskjema om helse- og omsorgstenester finn du lenger ned på sida.