Oppgåvene til fagkontoret er av overordna karakter og gjeld heile eller deler av den kommunale verksemda, til dømes:

  • Emne som gjeld utvikling av samfunnet (t.d. kommuneplan og kommunedelplanar)
  • Folkehelse
  • Organisasjons- og kompetanseutvikling

Fagkontoret arbeidar for politikarar, strategisk leiing og einingsleiarar med sakshandsaming, utvikling, kvalitetssikring, rettleiing og rådgjeving.

Medarbeidarane har ansvar for samarbeid med eksterne partar, som t.d. fylkeskommunale og statlege organ o.a., innan det fagområdet dei representerer. 

Tilsette

Namn

Tittel

Lovise Vestbøstad

Tlf. 53 49 68 18 /  911 50 097

E-post: Lovise.Vestbostad@stord.kommune.no

Plansjef

Tove Vikanes Agdestein

Tlf. 53 49 66 63 / 975 52 209

E-post: Tove.Vikanes.Agdestein@stord.kommune.no

Folkehelsekoordinator

Jostein Klette

Tlf. 970 67 100

E-post: Jostein.Klette@stord.kommune.no

Samfunnsplanleggar