Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
08. mars kl. 09:10

Informasjon om koronaviruset

Les meir clear
error_outline
05. mars kl. 13:44

Informasjon om koronavaksine

les meir clear
A A A

Radon

Tenesteomtale

Radon er ein luktfri, usynleg og radioaktiv edelgass som fins i grunnen. Om ein lever med inneluft med høge konsentrasjonar over tid (mange år), kan det vera ei årsak til helseskade.

 

Målgruppe

Strålevernsforskrifta krev at barnehagar, skular og utleigebustadar skal kunna dokumentera radonnivået og ha gjort tiltak om radonnivået er for høgt.

Krav til private eigarar

For private verksemder er det eigar sitt ansvar å gjennomføra måling. Det er ikkje krav om  måling i eigen bustad, men for utleigebustader gjeld kravet.

Kontakt

Nærare informasjon finst på heimesida til Statens strålevern:

http://www.nrpa.no/radon/publikasjoner-om-radon

StrålevernInfo: 1:2012 - Radonmåling i skoler og barnehager.
StrålevernInfo: 2:2011 - Radon i utleieboliger.

Stord kommune utfører ikkje målingar for private. Kommuneoverlegen i Stord kan elles kontaktast for nærare informasjon eller drøfting av resultata.

Kommunelege

Lars Helge Sørheim

Tlf 53 49 66 30

Tenesta oppdatert: 08.02.2018 14:55