Send post til utvalet: Post@stord.kommune.no

Følgjande medlemmar vart vald i utvalet 26.01.22:

Leiar: Susan Abdallah
Nestleiar: Veronica Ivanov

 

Medlemer

Susan Abdallah (ApP), e-post: Susan.Abdallah@stord.kommune.no
Dag Ove Fauskanger (KrF), e-post: dag.ove.fauskanger@stord.kommune.no 
Veronica Ivanov, e-post: veronicaivanov@gmail.com
Ramla Sheikh Bue-Omar
Narinder Singh
 

Vara

Tore Roth Blokhus (Raudt)
Jill Reed
Liubov S. Hagen, e-post: dagluba@me.com
​Jorge Del Pino
 

Oppgåver:

  • Fremja eigne saker ovanfor kommunen.
  • Ta initiativ til tverrkulturelle arrangement/tiltak i Stord.
  • Ha fokus på likestilling og kvinner og barn sine kår.

Utvalet skal gje høyringsuttalar etter same prinsipp som andre tilsvarande råd.

 

Val av kontaktutval:

Kontaktutvalet består av 5 medlemer og vara medlemer som er valde av Utval for rehabilitering, helse og omsorg for valperioden. Utvalet er ikkje lovpålagt. Kontaktutvalet vel leiar og nestleiar.

Valbare til kontaktutvalet er alle som har stemmerett ved lokalval. Rådmannen har ansvar for nominasjonsprosessen i samarbeid med kontaktutvalet. Tre av medlemene av dei minst ei kvinne, vert vald blant innvandrarar/flyktningar tilhøyrande i kommunen. To av medlemene vert vald frå Utval for rehabilitering, helse og omsorg.

Medlemer med innvandrar-/flyktningbakgrunn er vald for 2 år medan dei politisk valde føl valperioden. jf. vedtak i Utval for rehabilitering, helse og omsorg 29.01.20.