Send post til utvalet: Post@stord.kommune.no

Følgjande medlemer vart vald i utvalet 29.01.20:

Leiar: Susan Abdallah
Nestleiar: Liubov S. Hagen

Medlemer

Susan Abdallah (ApP), e-post: Susan.Abdallah@stord.kommune.no
Dag Ove Fauskanger (KrF), e-post: dag-ove.fauskanger@akersolutions.com
Veronica Ivanov, e-post: veronicaivanov@gmail.com
Mary Francis Bøthner (Internasjonal kulturklubb), e-post: mary.silva.bothner@sklbb.no
Liubov S. Hagen, e-post: dagluba@me.com

Vara

Tore Roth Blokhus (Raudt)
​Jorge Del Pino
George Thomas
Shabani Maulidi Uwimani 

Oppgåver:

  • Fremja eigne saker ovanfor kommunen.
  • Ta initiativ til tverrkulturelle arrangement/tiltak i Stord.
  • Ha fokus på likestilling og kvinner og barn sine kår.

Utvalet skal gje høyringsuttalar etter same prinsipp som andre tilsvarande råd.

Val av kontaktutval:

Kontaktutvalet består av 5 medlemer og vara medlemer som er valde av Utval for rehabilitering, helse og omsorg for valperioden. Utvalet er ikkje lovpålagt. Kontaktutvalet vel leiar og nestleiar.

Valbare til kontaktutvalet er alle som har stemmerett ved lokalval. Rådmannen har ansvar for nominasjonsprosessen i samarbeid med kontaktutvalet. Tre av medlemene av dei minst ei kvinne, vert vald blant innvandrarar/flyktningar tilhøyrande i kommunen. To av medlemene vert vald frå Utval for rehabilitering, helse og omsorg.

Medlemer med innvandrar-/flyktningbakgrunn er vald for 2 år medan dei politisk valde føl valperioden. jf. vedtak i Utval for rehabilitering, helse og omsorg 29.01.20.