Kommunedelplanen er Stord kommune sitt overordna styringsdokument for investeringar i idretts- og friluftsanlegg og såleis for prioritering av spelemiddelsøknader.

Planen er ein revisjon av kommunedeleplan perioden 2000-2010.

Eit av dei viktigaste føremåla med planen er å få eit grunnlag for å kunne søkja om spelemidlar til idretts- og friluftsanlegg og å fremja folkehelsa.

Plandokument

Dokumenta er kun i digital versjon.