Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Rapportar og kartleggingar

Møteplassar og nærmiljø - innspelsrapport

Våren 2017 vart folk i Stord inviterte til å gi innspel om kva  som er viktig for at dei og andre i sitt nærmiljø skal trivast og kjenne seg inkluderte der dei bur. Innspela skal nyttast som grunnlag i arbeidet med ny kommuneplan, og elles som innspel til positiv utvikling av lokalsamfunnet generelt.

Turveg-Ådlandsvatnet-700x394

Naturtypar - kartlegging

I 2008 blei det gjennomført ei større kartlegging av viltet og naturtypane på Stordøy. Resultatet av kartlegginga er lagt fram i eigne rapportar med tilhøyrande kart.