british flag English version


Dei viktigaste lenkene finn du til høgre, meir utfyllande og god informasjon finst på nettsida www.visitsunnhordland.no.

Fysisk turistinformasjon i Stord kulturhus, som ligg like ved parkeringshuset ved Amfi Stord.

Stord kulturhus

Hamnegata 1, 5411 Stord. TLF: 53 49 69 66
Kino - basseng - bibliotek
Ope heile sommaren

Opningstider, program og billettar: https://stord.kulturhus.no/

Utstyr og aktivitetar

BUA STORD
Hamnegata 20, 5411 Stord

På BUA kan ein låna utstyr til ulike aktivitetar innan sport og friluftsliv gratis.
Reserver på nettsida https://www.bua.io/bua-stord/utstyr og hent/ lever i opningstida.

Ved Stord kulturhus er det petanquebanar og skaterampe.

Det er råd å låna kano i Ådlandsvatnet, sjå stord-fitjar.dnt.no/kano/ for meir informasjon.

Tur og bading

Det er mange gode turløyper i nærleiken av Leirvik hamn, til dømes Ådlandsvatnet, Landåsen, Hystadmarkjo og Gullberg.
Det er fine badeplassar i Sponavikjo, Hystadmarkjo og ved Ådlandsvatnet.

Sjå ut.no for kart og løyper.

Stolpejakt
Stolpejakta går ut på å finna sentralt plasserte stolpar enten ved hjelp av app eller kart.
Gå til stolpejakten.no for å lasta ned app.
Kart finn du i Stord kulturhus

Kunst og kulturminne

Det er mykje spennande kunst å sjå på Stord.
På nettsida stord.nkdb.no finn ein oversikt over kommunal kunst og kvar du kan sjå denne.

kulturminnesok.no finn ein informasjon om kulturmiljø, kulturminne og landskap og kvar desse ligg.

Transport

Byen har svært gode høve for samferdsel med effektive kollektivsamband til resten av regionen og til hovudstaden. 
- Til og frå Oslo går det direktefly med DAT
- Mellom Stavanger, Haugesund og Bergen går ekspressbussen Kystbussen
- Hurtigbåt mellom Bergen, Bergen lufthavn og andre tettstadar i Sunnhordland med Skyss.no 
- Ferje- og lokalbussruter finn du på Skyss

Museum

Gruvemuseet på Litlabø
Gruva 11, 5415 Stord

Opningstider
29. juni - 7. august: onsdag-søndag kl 11:00 - 16:00
Omvisningar kl 11, 13 og 14:30.

Les meir om Gruvemuseet


Sunnhordland museum
Sunnhordlandstunet
Museumsbakken 16, 5417 Stord

Opningstider sommarsesong
22. juni – 14. august: tysdag til søndag 11:00 - 16:00

Opningstider elles i året
01. januar – 21. juni: tysdag–fredag kl. 09:00 - 15:00
16. august – 22. desember: tysdag – fredag 09:00 - 15:00

Les meir om Sunnhordland museum


Stord Maritime Museum
Nattrutekaien 21, 5411 Stord

Opningstider 20. juni til 20. august:
Tysdag-onsdag og fredag-laurdag kl. 11:00 - 16:00

Resten av året er det ope kvar tysdag kl. 11:00 - 16:00
Les meir om Stord maritime museum