Leirvik hamn


Stord lufthamn


Torget 


Leirvik gjestehamn 
- nytt bilde med 60 sek. intervall. Weblesar må oppdaterast for å få nyaste bilete.


E39 Stordbrua


E39 Mehammar