Stord lufthamn - Sørstokken
Torget - mellombels ute av drift pga oppgradering i rådhuset.
E39 Stordbrua
E39 Mehammar