Plandokument

Dokumenta er i pdf-format. For å lesa dei trengs gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader innstallert på maskinen. Klikk her for å lasta ned Adobe Acrobat Reader

Øvrig planmateriell kan sjåast på Statens Vegvesen si nettside. 

Den vedteknekommunedelplanen kan du også sjå ved eining Regulering, byggesak, oppmåling i Rådhuset på Leirvik.

Klagerett

Departementet sitt vedtak er endeleg og kan ikkje påklagast.