Eininga er organisert i eit team.

Fagområda i kommunen nyttar ulike fagprogram. Fleire av desse inneheld personsensitive opplysningar og set særskilde krav til informasjonstryggleik og infrastruktur.

Stord kommune har eit komplekst nettverk og høge krav til effektivitet og tryggleik. Ei sentral oppgåve for IKT-avdelinga er å standardisere infrastruktur og programvare. IKT driftar eigne serverrom, nettverk og klientar i tillegg til telefoni-løysinga for kommunen.

Det er eit strategisk val at me i størst mogeleg grad skal nytta felles IKT-system og fagsystem som vert drifta sentralt.

Stord kommune har i dag eit moderne driftsmiljø og infrastruktur basert på Windows-plattforma. Som kontorstøttesystem nyttar Stord kommune Microsoft Office 2016, Outlook 2016.

Brukarstøtte

IKT-eininga har eige kundeoppfølgingssystem for brukarstøtte. Dette er berre tilgjengeleg internt for brukarane i Stord kommune.

Brukarstøttetelefonen er bemanna frå 08:00-15:30 kvardagar. Tlf. 53 49 66 65.

Tilsette

Namn Tittel

Gisle Østrem

Tlf: 53 49 67 93 / 975 52 005

E-post: ikt@stord.kommune.no

Einingsleiar

Britt Tone Idsøe

Tlf: 53 49 66 65

E-post: ikt@stord.kommune.no 

Systemansvarleg Agresso

Espen Nylund

Tlf: 53 49 66 65

ikt@stord.kommune.no 

IT konsulent

Kristian Gjøsæter

Tlf: 53 49 66 65

ikt@stord.kommune.no 

IT konsulent

Leif-Arne Helland

Tlf: 53 49 66 65

ikt@stord.kommune.no 

IT konsulent

Magnhild Bjørk Mo

Tlf: 53 49 66 65

ikt@stord.kommune.no 

Prosjekt 

Marius Hope

Tlf: 53 49 66 65

ikt@stord.kommune.no 

IT konsulent

Hans Olav Petterteig

Tlf: 53 49 66 65

ikt@stord.kommune.no 

Fagarbeidar

 

Informasjonstryggleik

IKT-eininga har ansvar for den gjennomførande delen av informasjonstryggleiken, og IT-sjefen er medlem i kommunen sitt tryggleiksforum.